Upphandlingar i utvecklingssamarbetet

När utrikesministeriet köper tjänster med medel för utvecklingssamarbete ska upphandlingen göras enligt lagen om offentlig upphandling och koncession. I mellanstatliga avtal kan man också komma överens om att upphandlingen görs i partnerlandet enligt landets egen lagstiftning.

En kvinna från Kosovo skriver på ett papper och anställda vid organisationen Mundesia står i bakgrunden.
Asime Tahiri, 63 år, har lärt sig att skriva Mundesia-organisationens kurser. Foto: Marja-Leena Kultanen / Kehitys-lehti

Upphandlingar som görs inom utvecklingssamarbetet är till exempel konsulttjänster för olika projekt.

I Finland ska upphandling följa lagen om offentlig upphandling och koncession(Länk till en annan webbplats.) som trädde i kraft 2017. 

Det nationella tröskelvärdet för upphandling av varor och tjänster är 60 000 euro, vilket betyder att inköp som överskrider detta pris måste upphandlas enligt lagen. Små upphandlingar som inte överskrider tröskelvärdet omfattas i regel inte av bestämmelserna i upphandlingslagen. 

Sådana upphandlingar som ska konkurrensutsättas enligt lagen utlyses på webbplatsen Hilma(Länk till en annan webbplats.) för offentliga upphandlingar. 

Kommande upphandlingar framgår också ur statens upphandlingskalender(Länk till en annan webbplats.). Uppgifterna i kalendern är preliminära och där ingår också information om små upphandlingar som inte överskrider tröskelvärdet. 

Utrikesministeriet har konkurrensutsatt ramavtalet om beställning av planeringstjänster för utvecklingssamarbetsprojekt (Framework Agreement for Programme Planning).  FCG Finnish Consulting Group är ramavtalsleverantör under tiden 15.9.2021-15.9.2025. Uppgifter om uppdragen 2022 finns här (pdf, på finska)

I sina upphandlingar fäster utrikesministeriet särskild uppmärksamhet vid förbyggande av korruption. 

Du hittar mer detaljerade beskrivningar av olika förfaranden i Statens upphandlingshandbok(Länk till en annan webbplats.). I den beskrivs upphandlingens olika skeden. Den är skriven utgående från de upphandlande enheternas perspektiv, men också potentiella anbudsgivare och leverantörer kan ha nytta av den. 

Utrikesministeriet uppdaterar för närvarande sina egna upphandlingsanvisningar. 

När det gäller principerna för utvecklingssamarbete kan du också studera handboken för bilateralt samarbete.