Upphandlingar i utvecklingssamarbetet

När utrikesministeriet köper tjänster med medel för utvecklingssamarbete ska upphandlingen göras enligt lagen om offentlig upphandling och koncession. I mellanstatliga avtal kan man också komma överens om att upphandlingen görs i partnerlandet enligt landets egen lagstiftning.

En kvinna från Kosovo skriver på ett papper och anställda vid organisationen Mundesia står i bakgrunden.
Asime Tahiri, 63 år, har lärt sig att skriva Mundesia-organisationens kurser. Foto: Marja-Leena Kultanen / Kehityslehti

Upphandlingar som görs inom utvecklingssamarbetet är till exempel konsulttjänster för olika projekt.

I Finland ska upphandling följa lagen om offentlig upphandling och koncession(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) som trädde i kraft 2017. 

Det nationella tröskelvärdet för upphandling av varor och tjänster är 60 000 euro, vilket betyder att inköp som överskrider detta pris måste upphandlas enligt lagen. Små upphandlingar som inte överskrider tröskelvärdet omfattas i regel inte av bestämmelserna i upphandlingslagen. 

Sådana upphandlingar som ska konkurrensutsättas enligt lagen utlyses på webbplatsen Hilma för offentliga upphandlingar(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Kommande upphandlingar framgår också ur statens upphandlingskalender(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Uppgifterna i kalendern är preliminära och där ingår också information om små upphandlingar som inte överskrider tröskelvärdet. 

I sina upphandlingar fäster utrikesministeriet särskild uppmärksamhet vid förbyggande av korruption. Utrikesministeriets anti-korruptionshandbok(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).  

Du hittar mer detaljerade beskrivningar av olika förfaranden i Statens upphandlingshandbok(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). I den beskrivs upphandlingens olika skeden. Den är skriven utgående från de upphandlande enheternas perspektiv, men också potentiella anbudsgivare och leverantörer kan ha nytta av den. 

Utrikesministeriet uppdaterar för närvarande sina egna upphandlingsanvisningar. 

När det gäller principerna för utvecklingssamarbete kan du också studera handboken för bilateralt samarbete, Manual for Bilateral Programmes.

 

 

På vår webbplats

Tämän sivun sisällöstä vastaa