Europaavdelningen

Till Europaavdelningens geografiska område räknas:

Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Heliga Stolen, Irland, Island, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Nordmakedonien, Malta, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

Till Europaavdelningens uppgifter hör följande:

  • politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska frågor samt utvecklingssamarbetsfrågor i anslutning till bilaterala relationer, EU:s yttre förbindelser och multilaterala organ för de länder som hör till regionen
  • samordning av allmänna EU-frågor, inklusive utvecklingen av EU och EU-rekryteringar
  • EU:s utvidgning
  • EU:s stabiliserings- och associationsprocess i Västbalkan
  • Nationell samordning av EU-finansierade förvaltningsutvecklingsprogram (Twinning- och Taiex – projektsamarbete samt experthjälp till länder i ekonomisk kris)
  • Utveckling och samordning av det nordiska samarbetet, inklusive det nordiska samarbetssekretariatets uppgifter
  • Samordning av Finlands Östersjöpolitik till den del den styrs av EU:s Östersjöstrategi och Östersjöstaternas råd (CBSS)
  • Nationell samordning av Finlands arktiska strategi och deltagande i Arktiska rådet

Postadress

Europaavdelningen
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Laivastokatu 22 C, 4krs
00160
HELSINKI
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392410
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.