Suomi Afganistanissa

Suomi on sulkenut suurlähetystönsä Kabulissa väliaikaisesti. Elokuun puolivälissä 2021 Taliban valtasi Afganistanin ja pitää maassa käytännössä valtaa. Suomen kahdenvälinen kehitysyhteistyö Afganistaniin on keskeytetty, mutta varoja ohjataan humanitaariseen toimintaan ja ihmisten perustarpeisiin vastaamiseen. Suomen tuki ohjataan YK:n, muiden kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kautta. Varoja ei ohjata Taliban-hallinnon kautta. Vakaa ja rauhallinen Afganistan, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja noudattaa oikeusvaltion periaatteita, on Suomen ja koko kansainvälisen yhteisön tavoite.

Tyttöjoukko kulkee tien vartta, heillä on valkoiset huivit ja mustat vaatteet, käsissä sateenvarjoja. Taustalla verkkoaidan takana isoja koneita, kadun varressa on uudehko auto.
Suomi on panostanut Afganistanissa erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseen. Saavutukset ja kehityksen jatkuvuus pyritään turvaamaan myös jatkossa olosuhteiden salliessa.

Afganistanilla on valtavia haasteita, ja maata koettelee syvä talous- ja humanitaarinen kriisi. Jo ennen Talibanin valtaannousua Afganistanissa vallitsi pitkittyneen konfliktin, köyhyyden, viljasatoja tuhonneen kuivuuden sekä koronaviruspandemian aiheuttama humanitaarinen kriisi. Humanitaarinen apu on välttämätöntä, mutta se ei riitä vastaamaan ihmisten perustarpeisiin.

Viimeisten 20 vuoden aikana Suomen ja kansainvälisen yhteisön tuella saavutettiin paljon. Naisten ja lasten asema Afganistanissa parantui: sekä äiti- että lapsikuolleisuus puolittuivat ja miljoonat tytöt pääsivät kouluun. Naisten yhteiskunnallinen osallistuminen kasvoi. Avun myötä miljoonat ihmiset pääsivät terveydenhuollon, vesihuollon ja sanitaation piiriin. Myös sananvapaus lisääntyi ja yksityisen sektorin toimintaedellytykset parantuivat. Saavutukset ja kehityksen jatkuvuus pyritään turvaamaan myös jatkossa olosuhteiden salliessa.

Suomen tavoitteet Afganistanissa 

Suomi teki joulukuussa 2021 päätöksen väliaikaisesta kehitysyhteistyön toimintalinjauksesta Afganistanissa.  Sen toimeenpanoon vaikuttavat merkittävästi YK:n ja muiden järjestöjen toimintamahdollisuudet maassa. Suomi jatkaa afganistanilaisten hädän lievittämistä humanitaarisen avun lisäksi tukemallaihmisten perustarpeiden ja inkluusion toteutumista sekä puolustamalla ihmisoikeuksia. Suomi panostaa erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseen.

Afganistanin ihmisoikeustilanne on äärimmäisen huolestuttava. Erityistä huolta herättävät naisten ja tyttöjen oikeudet sekä heidän asemansa yhteiskunnassa. Suomen aiemmin tukema ihmisoikeuskomissio on lakkautettu, ja moni ihmisoikeusaktivisti on paennut maasta. On olennaista, että YK jatkaa ihmisoikeustilanteen monitorointia ja että ihmisoikeusjärjestöillä on mahdollisuus toimia Afganistanissa. Suomi on perinteisesti pitänyt tärkeänä ihmisoikeuksien, erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämistä Afganistanissa.

Finland to suspend development cooperation in Afghanistan (MFA press release 17th August, 2021)