Suomi Afganistanissa

Suomi tukee Afganistania kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun sekä siviili- ja sotilaallisen kriisinhallinnan keinoin. Vakaa ja rauhallinen Afganistan, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja noudattaa oikeusvaltion periaatteita, on Suomen ja koko kansainvälisen yhteisön etu.

Kuvassa on koulutyttöjä.
Afganistan saa Suomen kehitysyhteistyön kumppaneista eniten tukea. Kuva: Elina Leväniemi/UM

Afganistanin haasteet ovat valtavat, mutta myös myönteistä kehitystä on tapahtunut. Erityisesti tyttöjen mahdollisuudet käydä koulua ovat parantuneet ja infrastruktuuri sekä terveydenhuoltopalvelut ovat kehittyneet.

Hyvinvoinnin kohentuminen edellyttää Afganistanin talouden edelleen vahvistamista kestävän kehityksen pohjalta ja erityisesti elinkeinojen ja työpaikkojen luomista. On tärkeää, että Afganistan hyötyy omista luonnonvaroistaan ja elinkeinotoiminta pääsee täysimittaisesti käyntiin.

Suomen tavoitteet Afganistanissa

Suomen tuki on linjattu vuonna 2018 hyväksytyssä Afganistanin kokonaistukea koskevassa valtioneuvoston selonteossa. Suomi ja Afganistan solmivat kahdenvälistä yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen huhtikuussa 2013.

Suomelle Afganistanin kestävän kehityksen tukemisessa on tärkeää:

  • hyvinvoinnin, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon kohentuminen sekä erityisesti naisten ja lasten yhteiskunnallisen aseman paraneminen

  • maan sisäisen turvallisuustilanteen kohentuminen

  • demokratian vahvistuminen, hyvän hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen yhä laajamittaisempi noudattaminen

  • talouden perustan monipuolinen kehittyminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, erityisesti maatalouden toiminnan tehostaminen ja luonnonvarojen hyödyntämisen edellytysten parantaminen.

Suomen tavoitteena on Afganistanin kehittyminen maaksi, joka ei luo uhkaa kansainväliselle tai alueelliselle turvallisuudelle, eikä toimi yhtenä huumetuotannon keskuksista. Lisäksi Suomelle on tärkeää, että maa on demokraattisesti johdettu ja kansallinen sovintoprosessi johtaa vähitellen tilanteeseen, jossa kansalaiset voivat keskittyä yhteisiin tavoitteisiin maan kehittämiseksi.

 

Työnjako Afganistan-asioissa

Suomen Afganistan-politiikkaa toteuttavat yhteistyössä ulkoministeriö, puolustusministeriö, pääesikunta sekä sisäministeriö. Eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa informoidaan säännönmukaisesti Afganistanin tilanteesta ja Suomen toimista.

Suomen Kabulin-suurlähetystö pitää yllä yhteyksiä Afganistanin hallitukseen ja viranomaisiin. Suurlähetystö seuraa myös maan poliittista ja taloudellista kehitystä sekä osallistuu apuohjelmien toteutukseen.

 

2020 Afghanistan conference (englanniksi)