Suomi Afganistanissa

Suomi tukee Afganistania humanitaarisen avun keinoin. Kehitysyhteistyö keskeytettiin elokuun puolivälissä 2021. Vakaa ja rauhallinen Afganistan, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja noudattaa oikeusvaltion periaatteita on Suomen ja koko kansainvälisen yhteisön etu.

Tyttöjoukko kulkee tien vartta, heillä on valkoiset huivit ja mustat vaatteet, käsissä sateenvarjoja. Taustalla verkkoaidan takana isoja koneita, kadun varressa on uudehko auto.
Tyttöjen koulunkäynti lisääntyi Afganistanissa 2000-luvulla, samoin infrastruktuuri on parantunut parin viime vuosikymmenen aikana.

Afganistanin haasteet ovat valtavat, mutta myös myönteistä kehitystä on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana. Erityisesti tyttöjen mahdollisuudet käydä koulua ovat parantuneet ja infrastruktuuri sekä terveydenhuoltopalvelut ovat lisääntyneet. Hallintoinstituutiot ovat kehittyneet etenkin keskustasolla, mutta myös provinsseissa, piirikunnissa ja paikallisella tasolla. 

Hyvinvoinnin kohentuminen edellyttää Afganistanin talouden vahvistamista kestävän kehityksen pohjalta ja elinkeinojen sekä työpaikkojen luomista. On tärkeää, että Afganistan hyötyy omista luonnonvaroistaan, elinkeinotoiminta pääsee täysimittaisesti käyntiin ja valtio kehittää omavaraisuutta tulonkeruun avulla.

Suomen tavoitteet Afganistanissa 

Suomen tuki on linjattu vuonna 2018 hyväksytyssä Afganistanin kokonaistukea koskevassa valtioneuvoston selonteossa. Suomi ja Afganistan solmivat kahdenvälistä yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen huhtikuussa 2013. 

Suomelle Afganistanin kestävän kehityksen tukemisessa on tärkeää: 

  • hyvinvoinnin, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon kohentuminen sekä erityisesti naisten ja lasten yhteiskunnallisen aseman paraneminen 

  • maan sisäisen turvallisuustilanteen kohentuminen.

  • demokratian vahvistuminen, hyvän hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen yhä laajamittaisempi noudattaminen.

  • talouden perustan monipuolinen kehittyminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, erityisesti maatalouden toiminnan tehostaminen ja luonnonvarojen hyödyntämisen edellytysten parantaminen. 

Suomen tavoitteena on Afganistanin kehittyminen maaksi, joka ei luo uhkaa kansainväliselle tai alueelliselle turvallisuudelle, eikä toimi yhtenä kansainvälisen huumetuotannon keskuksista. Lisäksi Suomelle on tärkeää, että maa on demokraattisesti johdettu ja kansallinen rauhanprosessi johtaa vähitellen tilanteeseen, jossa kansalaiset voivat keskittyä yhteisiin tavoitteisiin maan kehittämiseksi. 

Työnjako Afganistan-asioissa

Suomen Afganistan-politiikkaa toteuttavat yhteistyössä ulkoministeriö, sekä sisäministeriö. Eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa informoidaan säännönmukaisesti Afganistanin tilanteesta ja Suomen toimista. 

Suomen Kabulin-suurlähetystö pitää yllä yhteyksiä ja dialogia Afganistanin hallituksen ja viranomaisten kanssa edistäen Suomen ja Afganistanin kahdenvälisiä suhteita sekä Suomen intressejä maassa. Suurlähetystö osallistuu kehitysyhteistyön suunnitteluun, toteutukseen ja monitorointiin. Lisäksi suurlähetystö ylläpitää tilannekuvaa maan poliittisesta ja taloudellisesta kehityksestä sekä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Suomi vaikuttaa maan kehitykseen myös osana Euroopan unionia sekä Pohjoismaiden ja Hollannin yhteistä Nordic+-ryhmää. 

 

2020 Afghanistan conference (englanniksi)

Suomi keskeyttää kehitysyhteistyönsä Afganistanissa (ulkoministeriön tiedote 17.8.2021)