Rättstjänsten

Till rättstjänstens uppgifter hör följande ärenden:

  • folkrätt
  • internationellt samarbete och samordning mot terrorism
  • frågor som gäller konventioner om mänskliga rättigheter och Europadomstolen samt andra rättsliga frågor som hänför sig till mänskliga rättigheter
  • rättsliga frågor rörande Europeiska unionen, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet
  • att företräda Finland inför EU-domstolen och vid överträdelseförfaranden som gäller Finland som medlem av Europeiska unionen
  • internationella överenskommelser, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet
  • författningsberedning, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet
  • att företräda finska staten i internationella rättskipnings- och undersökningsorgan.

Kundservice

Pakotetiimi palvelee pakotteisiin liittyvissä kysymyksissä puhelimitse numerossa 050 325 5965 (arkisin klo 13-15) ja sähköpostitse alla mainitussa sähköpostiosoitteessa.

Jos numero on varattu tai puhelimeen ei voida muista velvoitteista johtuen vastata, lähetäthän takaisinsoittopyynnön tekstiviestillä. Huomaathan, että useimmiten paras yhteydenottomuoto on sähköpostiviesti. Pakotetiimi ei pysty useinkaan ottamaan puhelimessa suoraan kantaa yksittäisiin, selvitystä vaativiin pakotekysymyksiin.

Sähköpostiosoite

  • Pakotteet.um@formin.fi

Puhelin

  • +358 50 325 5965

Postadress

Rättstjänsten
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 B
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392601
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.