Rättstjänsten

Till rättstjänstens uppgifter hör följande ärenden:

  • folkrätt
  • internationellt samarbete och samordning mot terrorism
  • frågor som gäller konventioner om mänskliga rättigheter och Europadomstolen samt andra rättsliga frågor som hänför sig till mänskliga rättigheter
  • rättsliga frågor rörande Europeiska unionen, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet
  • att företräda Finland inför EU-domstolen och vid överträdelseförfaranden som gäller Finland som medlem av Europeiska unionen
  • internationella överenskommelser, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet
  • författningsberedning, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet
  • att företräda finska staten i internationella rättskipnings- och undersökningsorgan.

Kundservice

Pakotetiimin palvelupuhelin on toistaiseksi suljettu kiireisen työtilanteen vuoksi. Pakotteiden toimeenpanoon liittyvät kyselyt tulee lähettää alla mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Sähköpostiosoite

  • Pakotteet.UM@gov.fi

Postadress

Rättstjänsten
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 B
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392601
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.