Ansökningar om tillstånd gällande besök

Ansökningar om tillstånd gällande besök behandlas i Finland av Nationella säkerhetsmyndigheten NSA som finns vid utrikesministeriet.

I frågor som gäller ansökningar om tillstånd gällande besök (Requests for Visit, RfV), kontakta NSA: nsa@formin.fi.