Värnplikt

Om du är manlig finsk medborgare och bor utomlands är du uppbådspliktig det år du fyller 18 år. Du kan sköta din uppbådsplikt via Finlands beskickning i det land där du bor.

Som värnpliktig är du inte skyldig att komma till uppbåd och inte heller att fullgöra om du även är medborgare i en annan stat och du de senaste sju åren bott någon annanstans än i Finland.

Bild: Försvarsmakten

Bild: Försvarsmakten

Om du har flera medborgarskap, kan det hända att du är värnpliktig enligt ditt andra hemlands lagstiftning fastän du skulle ha fullgjort din värnplikt i Finland. Om du till exempel är rysk medborgare bör du i värnpliktsfrågor vara i kontakt med Rysslands ambassad i Helsingfors.

Om inte värnplikt eller civiltjänst har fullgjorts kan du beviljas pass högst till slutet av det år då du fyller 28 år.

Till fullgörandet av värnplikt kan man på grundval avansökan bevilja uppskov, eller i specialfall kan du helt befrias från värnplikt. Som kvinna kan du söka dig till frivillig militärtjänst:. Av övertygelseskäl kan du förordas vapenfri tjänst eller civiltjänst.

Förvarsmaktens lokala kontor hjälper och betjänar värnpliktiga. Lokalt kontor för personer som bor utomlands bestäms enligt personens folkbokföringskommun.

Ytterligare information på Försvarsmaktens webbplats.

På andra webbplatser