Finland främjar utvecklingssamarbetes öppenhet på internationell nivå

Finland har förbundit sig till att främja öppenhet inom utvecklingssamarbetet, också internationellt. Finland är en av initiativtagarna till initiativet för öppenhet i internationellt bistånd (International Aid Transparency Initiative, IATI).

IATI:s(Länk till en annan webbplats.) syfte är att samla in och offentliggöra information om utvecklingssamarbete i begripligt och jämförbart format. Över 130 aktörer inom utvecklingssamarbetet, allt från stater till stiftelser och föreningar, har redan förbundit sig till initiativet. Målet är att skapa en gemensam standard för öppen data för olika typer av aktörer. Om alla rapporterar om sina utbetalningar och resultat på ett enhetligt sätt är det enklare att göra jämförelser och öppenheten i kommunikationen ökar.