Anmälan om barns födelse till magistraten

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest, som officiellt legaliserats i barnets hemland, sändas i original till magistraten.

Bifoga födelseattest i original eller en kopia styrkt av Finlands ambassad. Dokumentet måste vara legaliserat och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Om översättningen är gjord utomlands måste också den vara legaliserad. En översättning av en auktoriserad översättare i Finland duger som sådan.

Barnet är finsk medborgare om

  • mamman är finsk medborgare vid barnets födsel
  • pappan är finsk medborgare, mamman utländsk och föräldrarna är gifta med varandra vid barnets födsel.

Barn födda utanför äktenskap

Om ett barn föds utomlands och föräldrarna inte är gifta och pappan är finsk medborgare när barnet föds, måste faderskapet först fastställas i den stat barnet är bosatt enligt landets lagstiftning.

Efter det kan barnet få finskt medborgarskap genom anmälningsförfarande (gäller endast barn födda efter 1.6.2003). Du kan lämna in medborgarskapsanmälan till Migrationsverket i Finland eller utomlands till Finlands ambassad, konsulat eller honorärkonsulat. Du kan lämna in anmälan endast om du är barnets officiella vårdnadshavare eller intressebevakare.

Anmälan ska lämnas in personligen och både vårdnadshavaren eller intressebevakaren och barnet måste vara på plats.

Du måste också göra en anmälan till magistraten om barn som fötts utomlands. Bifoga en legaliserad födelseattest i original eller en kopia styrkt av Finlands ambassad. Födelseattesten ska vara översatt till finska, svenska eller engelska. Om översättningen är gjord utomlands måste också den vara legaliserad. En översättning av en auktoriserad översättare i Finland duger som sådan.

På andra webbplatser