E-tjänst för civilsamhällesorganisationer

Civilsamhällesorganisationer kan ansöka om statsunderstöd för sina utvecklingssamarbetsprojekt via e-tjänsten.

En kvinna med en smarttelefon i handen.
Foto: AdobeStock

Organisationen ska ha ett FO-nummer för att kunna använda e-tjänsten

FO-numret, det vill säga företags- och organisationsnummer, är ett identitetsnummer som Patent- och registerstyrelsen och Skattestyrelsen utfärdar ett företag eller en organisation. Numret innehåller sju siffror, ett bindestreck och ett kontrolltecken (i formen 1234567-8).

Alla föreningar som införts i PRS:s föreningsregister fick ett FO-nummer den 18 september 2019. Samtidigt avstods från användningen av föreningsregisternummer. Om föreningen hade fått ett FO-nummer redan före den 18 september 2019, får den behålla sitt tidigare FO-nummer. Nya föreningar som anmäls till föreningsregistret får ett FO-nummer genast när föreningens etableringsanmälan har registrerats i företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Det skickas inte någon separat anmälan om utfärdande av FO-nummer. FO-numret syns i företagsökningen genom att söka med föreningens namn cirka två arbetsdagar efter att pappersblanketten med anmälan om etablering har lämnats in. Föreningar får ett FO-nummer avgiftsfritt.

Fyll i pappersblanketten och posta den till adressen

PRS-Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

eller lämna blanketten till Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningens verksamhetsställen, NTM-centralerna eller magistraterna.

Identifiera dig i utrikesministeriets e-tjänst

Utrikesministeriets och försvarsministeriets e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) kräver att du identifierar dig.

Identifierigen görs via identifieringstjänsten Suomi.fi(Länk till en annan webbplats.) med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Skaffa Suomi.fi-fullmakt när du sköter ärenden för din organisation

Om du sköter ärenden för en organisation eller ett företag krävs utöver identifiering även en behörig Suomi.fi-fullmakt(Länk till en annan webbplats.). Fullmakten som behövs är ”Ansökan om statsunderstöd”.

Bruksanvisningar för Suomi.fi-tjänsten

Bruksanvisningarna för e-tjänsten finns tillgängliga på Suomi.fi-tjänstens första sida(Länk till en annan webbplats.). Kontrollera först under Vem kan ge fullmakter i Suomi.fi-fullmakter om företaget eller samfundet på egen hand kan ge de fullmakter som behövs. Tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden används enbart av föreningar som inte har personer antecknade i registret med rätt att ensamma företräda föreningen.

Anvisningar och blanketter i utrikesministeriets e-tjänst

Anvisningar för hur du använder utrikesministeriets e-tjänst finns i nedre kanten av ingångssidan(Länk till en annan webbplats.). Läs anvisningarna noggrant innan du loggar in och börjar fylla i blanketter.  

Lämna in alla blanketter och bilagor som hör till ansökan om statsunderstöd via e-tjänsten. Det finns webbaserade e-blanketter för basinformationsanmälan, förbindelseblanketten, ansökan om utbetalning, kompletteringsanmälan och ändringsansökan . Obs! Dessa blanketter kan inte längre lämnas in genom att du laddar upp en pdf-blankett, utan de kan endast fyllas i och lämnas in direkt i webbläsaren. I takt med att även de övriga blanketterna blir webbaserade kommer pdf-blanketterna att avlägsnas från utrikesministeriets webbplats. Alla blanketter kommer i framtiden att vara webbaserade.

Fyll i e-blanketterna direkt i webbläsaren så här:

  1. Logga in i e-tjänsten på webben.
  2. Välj organisation.
  3. Välj utvecklingssamarbete.
  4. Välj stödform.
  5. Välj mellan punkterna 1–6, beroende på ditt ärende.
  6. Gå till sidan Inlämnade ärenden.
  7. Välj det aktuella ärendet, dvs. ditt projekt eller program.
  8. Fyll i den blankett som behövs direkt i webbläsaren. Obs! Blanketterna öppnas direkt i webbläsaren, de är inte filer som går att ladda ner eller spara på din egen dator, utan de öppnas inne i e-tjänsten. 
  9. Bifoga bilagor till blanketten enligt anvisningarna för stödformen i e-tjänsten.
  10. Välj Lämna in.

Fyll i övriga blanketter (bl.a. ansökan om stöd för kommunikation och utbildning om global utveckling, årsrapporter) på samma sätt som tidigare med hjälp av Adobe-blanketten. Hämta pdf-blanketterna på utrikesministeriets webbplats och ladda ner dem i den nya e-tjänsten med hjälp av pdf-laddningen. För att kunna ladda ner pdf-blanketterna behöver du programmet Adobe Reader, som du kan ladda ner gratis. Ladda ner blanketterna på den egna datorn innan de öppnas för användning (Spara som/Save target as). Blanketterna kan fyllas i, sparas och skickas till andra innan ansökan lämnas in. Efter att ha laddat upp blanketten ska du gå till den uppladdade blanketten och sätta blanketten igång. Kontrollera alltså i menyn 'skapade ärenden' ifall ärendet redan initierats eller ifall det väntar på initiering. Genom att initiera ansökan skickas den till utrikesministeriet för behandling.

Mer information

I frågor som gäller e-tjänsten kan du kontakta den tjänsteman som svarar för din organisation vid Enheten för det civila samhället.

I ärenden som gäller FO-nummer kan du kontakta Patent- och registerstyrelsen(Länk till en annan webbplats.) eller skattebyrån(Länk till en annan webbplats.).

I fullmaktsärenden:

På vår webbplats