E-tjänst för civilsamhällesorganisationer

Civilsamhällesorganisationer ska ansöka om statsunderstöd för sina utvecklingssamarbetsprojekt elektroniskt via e-tjänsten.

FO-nummer

Om din organisation ännu inte har något FO-nummer måste man ansöka om ett sådant. Ansök om FO-nummer på Skatteförvaltningens blankett Y1 som finns på Företags- och organisationsdatasystemets webbplats. Blanketten fylls i och skickas till adressen

PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

eller lämnas in till Patent- och registerstyrelsen, en lokal skattebyrå, NTM-central eller magistrat.

Man får FO-numret ca två arbetsdagar efter att blanketten inlämnats. FO-numret är gratis för föreningar.

KATSO-autentisering

Efter att organisationen fått sitt FO-nummer ska den skaffa så kallade Katso-koder på adressen https://yritys.tunnistus.fi/main?locale=sv

En person med namnteckningsrätt i organisationen kan ansöka om Katso-koderna. Med hjälp av Katso-autentiseringen försäkrar sig utrikesministeriet om att den som lämnar in ansökan har rätt att representera organisationen.

Läs mera om Katso på Skatteförvaltningens webbplats.Om du har problem med Katso-koderna kan du vända dig till skatteförvaltningens Katso-stödtjänst.

UM-användarkonto

Organisationen bör registrera sig i utrikesministeriets e-tjänst och skapa ett användarkonto. De ifyllda blanketterna och alla bilagor ska lämnas in elektroniskt till utrikesministeriet genom UM-användarkontot. Man loggar in i e-tjänsten med Katso-koderna, på samma sätt som i nätbanken.

Mera information

Vid frågor om e-tjänsten ombedes organisationerna att ta kontakt med sin ansvariga tjänsteman.

Om ni har frågor om FO-nummer kan ni vända er till Patent- och registerstyrelsen eller er lokala skattebyrå. I ärenden som gäller Katso-koderna ska man vända sig till Katso-tjänstens kundsupport på tfn 020 697 041 eller via e-postadressen katso@vero.fi.

 

 

På vår webbplats