Med bil utomlands

Då du åker utomlands med bil från Finland, ta med fordonets ursprungliga registerutdrag. Kontakta även ditt försäkringsbolag och kontrollera om du behöver ta med dig ett internationellt intyg på trafikförsäkringen (green card) till destinationslandet. Ta hos destinationslandets myndigheter reda på trafikbestämmelserna innan resan. Ett finländskt körkort som försvunnit på resa bör förnyas i Finland. I Finland sköts körkortsärenden av trafiksäkerhetsverket Trafi.

Trafikbestämmelserna växlar från land till land. Ta reda på vilka bestämmelser som ska iakttas i trafiken i destionationslandet innan du startar med bilen. Bild: Europaparlamentet

Internationellt körkort

I vissa länder behöver du ett internationellt körkort. Ett internationellt körkort är en officiell översättning av ditt nationella körkort till världsspråken. Om ett internationellt körkort ska du innan resan anhålla hos Automobilförbundet. Förutom det internationella körkortet ska du ha med ditt nationella körkort.

Körkort som försvunnit på resan

Om ditt finländska körkort försvunnit eller stulits på semesterresan bör det förnyas i Finland. I Finland sköts körkortsärenden av Trafi. Finlands beskickningar utomlands beviljar inte körkort.

Om du bor permanent i något annat EU- eller EES-land, ska du ansöka om dubblettexemplaret till körkortet hos körkortsmyndigheterna i det land där du är bosatt. Dubblettexemplar till körkortet beviljas då inte i Finland.

Bilens utrustning och promillegränser

Bestämmelser som gäller fordons utrustning kan i vissa länder vara annorlunda än i Finland. Trafikregler, vägskick och körkultur avviker också ofta från det man är van vid. I vissa länder får man inte köra bil om man druckit någon som helst alkohol. Du kan fråga efter ytterligare information hos de utländska beskickningarna i Finland.

 

Tips: Lämna aldrig värdeföremål synligt framme i fordon, till exempel handväska eller olika apparater. Ta pass och pengar med dig.