Lagar och förordningar

Följande lagar och förordningar samt utrikesministeriets arbetsordning reglerar ministeriets verksamhet. Lagarna och förordningarna finns i statens författningsdata, Finlex.