Projektutbildning för CSO

Takorganisationen för finländska utvecklingsföreningar Fingo ordnar årligen kurser för civilsamhällesorganisationer som driver utvecklingssamarbetsprojekt. Kurserna behandlar bland annat rättighetsperspektivet, planering, övervakning och utvärdering av projekt och program, effektivitet och resultat i utvecklingssamarbetet och ekonomiförvaltning. I Fingos kursutbud ingår också andra kurser kring utvecklingssamarbete, undervisning om globala frågor, påverkan, kommunikation och företagssamarbete.

Kommande kurser hittar du på Fingos webbplats (på finska)(Länk till en annan webbplats.). Det går att delta i de flesta kurserna på distans.

Takorganisationen för finländska utvecklingsföreningar Fingo uppstod 2018 när organisationerna Kepa och Kehys slogs samman.

På vår webbplats