Handlingar och adressuppgifter från utlandet

Om du behöver ett utländskt ämbetsbetyg, motsvarande handlingar eller adressuppgifter för en bouppteckning, ska du i första hand sköta ärendet genom lokala myndigheter. Om det inte är möjligt kan du anhålla om hjälp av utrikesministeriet genom e-tjänsten. Inhämtandet av handlingar eller adressuppgifter måste vara väl motiverat med tanke på dina intressen, rättigheter eller skyldigheter.

Anvisningar för enskilda länder

Registreringen av befolkningsdata fungerar på olika sätt i olika länder. I de flesta länder finns inte ett centraliserat befolkningsdatasystem utan uppgifter registreras i din hemkommun. I allmänhet registrerar myndigheterna uppgifter om födelse, äktenskap och död. Lokala bestämmelser kan innebära att uppgifter inte lämnas ut till utomstående. I vissa länder lämnas uppgifter endast ut till diplomatiska beskickningar. 

Gör anhållan till utrikesministeriet

Logga in i vår e-tjänst, fyll i blanketten för anhållan så detaljerat som möjligt och lämna in den. Personkunder kan identifiera sig i tjänsten med hjälp av bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt certifikatkort. Föreningar, företag och andra organisationer behöver en Katso-kod.

Eventuella bilagor kan skannas och skickas per e-post till adressen kirjaamo.um@formin.fi eller lämnas som papperskopior till statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors. Distributionscentralen har öppet kl. 8.00–16.15.

Expeditionsavgift

Utrikesministeriet tar ut en expeditionsavgift på 100 euro per anhållan och land. Avgiften uppbärs också fastän uppgifterna inte kan inhämtas eller du drar tillbaka din anhållan. Om de lokala myndigheterna tar ut avgifter av beskickningen, debiteras de av beställaren.

Leveranstid

Utrikesministeriet inhämtar handlingar och adressuppgifter av lokala myndigheten eller direkt av den person det gäller med hjälp av Finlands ambassader och konsulat i utlandet. Det tar vanligtvis 2–3 månader att få ett svar. I vissa länder kan det räcka betydligt längre och i vissa fall får man aldrig något svar.

Mer information: virkatodistus.um@formin.fi