Resande

11.04.2019

På denna sida finns utrikesministeriets tips och anvisningar om resesäkerhet, konsulära tjänster och inresa i landet.

Reserekommendationerna är framöver landsspecifika

Utrikesministeriet börjar åter göra landsspecifika uppdateringar av sina reserekommendationer. I resemeddelandena beaktas fortsättningsvis rekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd i fråga om coronaviruspandemin och ländernas allmänna säkerhetsläge.

Läs mera

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument

Jour 24/7

+358 9 1605 5555

paivystys.um@formin.fi

 

Hjälp till nödställda personer utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen bandas in. 

Resemeddelanden

Brasilien: resemeddelande

Noudata erityistä varovaisuutta

21.9.2021

Myanmar: resemeddelande

Poistu välittömästi maasta

21.9.2021

Tyskland: resemeddelande

Noudata erityistä varovaisuutta

20.9.2021

Pakistan: resemeddelande

Vältä tarpeetonta matkustamista

20.9.2021

Sydafrika: resemeddelande

Noudata erityistä varovaisuutta

17.9.2021