Resande

På denna sida finns utrikesministeriets tips och anvisningar om resesäkerhet, konsulära tjänster och inresa i landet.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument

Jour 24/7

+358 9 1605 5555

paivystys.um@formin.fi

 

Hjälp till nödställda personer utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen bandas in. 

Resemeddelanden

Ukraina: resemeddelande

Lämna landet omedelbart

30.11.2023

Somalia: resemeddelande

Undvik alla resor

30.11.2023

Ryssland: resemeddelande

Undvik alla resor

30.11.2023

Djibouti: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

30.11.2023

Sydsudan: resemeddelande

Lämna landet omedelbart

30.11.2023