Legalisering av dokument utomlands

Myndigheterna i Finland kan be dig legalisera ett utländskt dokument. Då sker legaliseringen i det land som utfärdat dokumentet.

Dokumentet bestyrks med ett sk. apostilleintyg om landet har anslutit sig till Haagkonventionen från 1961. Ytterligare information om apostilleintyg och myndigheter som beviljar detta finns på webbplatsen http://www.hcch.net/.

Om landet som utfärdat dokumentet inte är anslutet till Haagkonventionen legaliseras dokumentet så att utfärdarlandets utrikesministerium legaliserar dokumentet  som utfärdat av en behörig myndighet. Efter det legaliserar i landet behörig finländsk beskickning dokumentet genom att till dokumentet bifoga ett intyg på behörigheten hos det utrikesministeriets tjänsteman att utfärda sådana här intyg.