Enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik

Enheten för humanitärt bistånd har följande uppgifter:

 • planering av humanitärt bistånd, biståndsbeslut samt uppföljning av kriser och biståndsverksamheten
 • bistånd via internationella organisationer, inklusive UNHCR, och inhemska organisationer
 • samordning av humanitärt bistånd inom EU och FN samt med de biståndsgivande länderna

Phone

 • +358 295 350 276

E-mail

 • KEO-70@formin.fi

Postaddress

Enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
3. våning
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Claus Lindroos
Enhetschef
 • +358 295 351 234
Marjaana Hyppönen
Ansvarig tjänsteman
samordning av FN:s humanitära hjälp och naturkatastrofer
 • +358 295 350 276
Jouko Eskelinen
Ansvarig tjänsteman
EU-frågor, UNICEF, UNDP, UNFPA, UNWOMEN, Afrika, Världshälsoorganisationen WHO
 • +358 295 352 034
Satu Lassila
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 351 041
Anna Malinen
Ansvarig tjänsteman
finländska humanitära biståndsorganisationer, FN:s humanitära mathjälpsorganisationer, Asien och Latinamerika
 • +358 295 351 603
Riitta Resch
Ledande sakkunnig
Global migration, Globalt ramverk för migration, IOM
 • +358 295 351 712
Noora Rikalainen
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
FN:s flyktingorganisationer, Mellanöstern, minverksamhet
 • +358 295 351 310

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.