Enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik

Enheten för humanitärt bistånd har följande uppgifter:

 • planering av humanitärt bistånd, biståndsbeslut samt uppföljning av kriser och biståndsverksamheten
 • bistånd via internationella organisationer, inklusive UNHCR, och inhemska organisationer
 • samordning av humanitärt bistånd inom EU och FN samt med de biståndsgivande länderna

E-post

 • KEO-70@formin.fi

Telefon

 • +358 295 350 000

Personal

Lauratuulia Lehtinen
Enhetschef
 • +358 295 350 184
Veli-Pekka Kaivola
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
FN:s flyktingorganisationer, Mellanöstern
Flyktingfrågor, UNHCR, UNRWA, Regionansvar: Mellanöstern
 • +358 295 350 333
Renne Klinge
Ledande sakkunnig
Migrationskoordination, IOM
 • Renne.Klinge@formin.fi
 • +358 295 350 274
Pekka Marttila
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
Finländska medborgarorganisationer, WFP, Röda Korset (ICRC, IFRC, FRC), Regionansvar: Asien, Latinamerika, Oceanien
 • +358 295 350 233
Lotta Mäkelä
Inspektör
utvecklingssamarbete
 • +358 295 350 941
Petri Puhakka
Ambassadör
Ambassadör för funktionsrättsfrågor
 • +358 295 350 332
CV
Niklas Saxen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 519
 • +358 50 591 6053
Katariina Tervakangas
Ansvarig tjänsteman
EU ärenden och FN organisationer: UNFPA, UNDRR, UNICEF, Regionansvar: Afrika
 • +358 295 350 954

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.