Enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik

Enheten för humanitärt bistånd har följande uppgifter:

 • planering av humanitärt bistånd, biståndsbeslut samt uppföljning av kriser och biståndsverksamheten
 • bistånd via internationella organisationer, inklusive UNHCR, och inhemska organisationer
 • samordning av humanitärt bistånd inom EU och FN samt med de biståndsgivande länderna

E-post

 • KEO-70@gov.fi

Telefon

 • +358 295 350 000

Personal

Lauratuulia Lehtinen
Enhetschef
 • +358 295 350 184
Sanna Harty
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 979
Reetta Delás Näsi
Attaché
Ansvarig tjänsteman
FN:s flyktingorganisationer, Mellanöstern
 • +358 295 350 683
Linnea Karsikas
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 316
Renne Klinge
Ledande sakkunnig
Migrationskoordination, IOM
 • Renne.Klinge@gov.fi
 • +358 295 350 274
Lotta Mäkelä
Inspektör
utvecklingssamarbete
 • +358 295 350 941
Petri Puhakka
Ambassadör
Ambassadör för funktionsrättsfrågor
 • +358 295 350 332
Niklas Saxen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 519
 • +358 50 591 6053
Katariina Tervakangas
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
EU ärenden,COHAFA
 • +358 295 350 954

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.