Enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik

Enheten för humanitärt bistånd har följande uppgifter:

 • planering av humanitärt bistånd, biståndsbeslut samt uppföljning av kriser och biståndsverksamheten
 • bistånd via internationella organisationer, inklusive UNHCR, och inhemska organisationer
 • samordning av humanitärt bistånd inom EU och FN samt med de biståndsgivande länderna

Telefon

 • +358 295 350 000

E-post

 • KEO-70@formin.fi

Postadress

Enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
3. våning
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Pilvi Taipale
Ansvarig tjänsteman
Koordinering av FN:s humanitära frågor, OCHA, CERF, GHD, EU:s humanitära frågor
Koordinering av FN:s humanitära frågor, OCHA, CERF, GHD, EU:s humanitära frågor
 • +358 295 350 322
Veli-Pekka Kaivola
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
FN:s flyktingorganisationer, Mellanöstern
 • +358 295 350 333
Saara Ilmonen
EU expert
 • +358 295 350 291
Renne Klinge
Ledande sakkunnig
Internationella migrationsfrågor, IOM
 • +358 295 350 274
Kaarina Airas
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 434
Claus Lindroos
Enhetschef
 • +358 295 351 234
Riikka Mikkola
Utvecklingspolitisk rådgivare
Rådgivare för humanitärt hjälp och politik
 • +358 295 350 138

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.