Enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik

Enheten för humanitärt bistånd har följande uppgifter:

 • planering av humanitärt bistånd, biståndsbeslut samt uppföljning av kriser och biståndsverksamheten
 • bistånd via internationella organisationer, inklusive UNHCR, och inhemska organisationer
 • samordning av humanitärt bistånd inom EU och FN samt med de biståndsgivande länderna

Phone

 • +358 295 350 276

E-mail

 • KEO-70@formin.fi

Postaddress

Enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
3. våning
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Claus Lindroos
Enhetschef
Enhetschef
 • +358 295 351 234
Pilvi Taipale
Ansvarig tjänsteman
Koordinering av FN:s humanitära frågor, OCHA, CERF, GHD, EU:s humanitära frågor
Koordinering av FN:s humanitära frågor, OCHA, CERF, GHD, EU:s humanitära frågor
 • +358 295 350 322
Anna Kokko
Attaché
Ansvarig tjänsteman
Flyktingfrågor, UNHCR, UNRWA, Regionansvar: Mellanöstern
 • +358 295 350 039
Jouko Eskelinen
Ansvarig tjänsteman
UNICEF, UNFPA, ISDR, naturkatastrofer,samarbetemed inrikesministeriet, privatsektorsamarbete, Regionansvar: Afrika
 • +358 295 352 034
Anna Malinen
Ansvarig tjänsteman
Finländska medborgarorganisationer, WFP, Röda Korset (ICRC, IFRC, FRC), Regionansvar: Asien, Latinamerika, Oceanien
 • +358 295 351 603
Saara Ilmonen
EU expert
 • +358 295 350 291
Renne Klinge
Ledande sakkunnig
Internationella migrationsfrågor, IOM
 • +358 295 350 274

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.