Enheten för vapenkontroll

Enheten för vapenkontroll sköter uppgifter som gäller:

 • vapenkontrollpolitik och allmänna vapenkontrollfrågor
 • multilateral nedrustning och icke-spridning
 • icke-spridning av kärnvapen och förbud mot kemiska och biologiska vapen
 • förhindrande av spridning av handeldvapen och andra konventionella vapen
 • kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot
 • exportkontroll av försvarsmateriel och försvarsmaterielsamarbete

E-post

 • POL-20@formin.fi

Postadress

Enheten för vapenkontroll
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Sjöekipaget
Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Outi Hyvärinen
Enhetschef
 • +358 295 350 035
Ilkka Rentola
Ansvarig tjänsteman
försvarsmateriel och vapenexport
 • +358 295 351 168
Hannu Heinonen
Ansvarig tjänsteman
försvarsmateriel och vapenexport
 • +358 295 351 501
Ville Lahelma
Ansvarig tjänsteman
kemiska och biologiska vapen
 • +358 295 350 598
Helena Hakaoja
Utrikessekreterare
Ansvarig tjänsteman
handeldvapen och andra konventionella vapen
Jarmo Viinanen
Ambassadör, ledande sakkunnig
vapenkontroll
 • +358 295 352 028
CV

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.