Enheten för vapenkontroll

Enheten för vapenkontroll har följande uppgifter:

 • vapenkontrollpolitik och allmänna vapenkontrollärenden
 • multilateral nedrustning och icke-spridning
 • övervakning av icke-spridning av kärnvapen samt förbudet mot kemiska och biologiska vapen
 • frågor som gäller export av försvarsmateriel och försvarsekonomiskt samarbete inom avdelningens verksamhetsområde
 • internationellt samarbete för exportövervakning

Fax

 • +358 9 160 560 66

E-post

 • POL-20@formin.fi

Postadress

Enheten för vapenkontroll
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Södra Esplanaden 4
00130
HELSINGFORS
FINLAND

Leena Pylvänäinen
Ambassadråd
Enhetschef
 • +358 295 351 323
Ritva Miekkoniemi
Administrationsansvarig
 • +358 50 478 4826
 • +358 295 350 273
Ilkka Rentola
Ansvarig tjänsteman
försvarsmateriel och vapenexport
 • +358 295 351 168
Miia Aro-Sánchez
Ansvarig tjänsteman
icke-spridning och nedrustning av kärnvapen
 • +358 295 350 448
Antti Vaaras
Antti Vaaras
Ansvarig tjänsteman
kemiska och biologiska vapen
 • +358 295 350 098
Mikko Autti
Ansvarig tjänsteman
handeldvapen och andra konventionella vapen
 • +358 295 350 034
Anna Wickström-Noejgaard
Ledande sakkunnig
 • +358 295 350 592
Jarmo Viinanen
Jarmo Viinanen
Ambassadör, ledande sakkunnig
vapenkontroll
 • +358 295 352 028
CV
Tony Salminen
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 221

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.