Enheten för vapenkontroll

Enheten för vapenkontroll har följande uppgifter:

 • vapenkontrollpolitik och allmänna vapenkontrollärenden
 • multilateral nedrustning och icke-spridning
 • övervakning av icke-spridning av kärnvapen samt förbudet mot kemiska och biologiska vapen
 • frågor som gäller export av försvarsmateriel och försvarsekonomiskt samarbete inom avdelningens verksamhetsområde
 • internationellt samarbete för exportövervakning

E-post

 • POL-20@formin.fi

Postadress

Enheten för vapenkontroll
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Sjöekipaget
Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Outi Hyvärinen
Enhetschef
 • +358 295 350 035
Johanna Salovaara-Dean
Ansvarig tjänsteman
icke-spridning och nedrustning av kärnvapen
 • +358 295 350 593
Ilkka Rentola
Ansvarig tjänsteman
försvarsmateriel och vapenexport
 • +358 295 351 168
Ville Lahelma
Ansvarig tjänsteman
kemiska och biologiska vapen
 • +358 295 350 598
Jarmo Viinanen
Ambassadör, ledande sakkunnig
vapenkontroll
 • +358 295 352 028
CV
Ilkka Myllymäki
Attaché
Ansvarig tjänsteman
handeldvapen och andra konventionella vapen
 • +358 295 350 342
Anna Wickström-Noejgaard
Ledande sakkunnig
 • +358 295 350 592

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.