Vanliga frågor om resande under covid-19-pandemin

Information och tips för resor under covid-19-pandemin.

Resor från Finland till utlandet

Får jag resa utomlands?

Rörelsefriheten är en grundlagsenlig rättighet i Finland och ingen kan förbjudas att resa utomlands.

Coronaviruset är fortfarande en stor global risk. På grund av pandemin kan situationen förändras plötsligt och oförutsett, och restriktionerna varierar från land till land.

Utrikesministeriet möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut utomlands är begränsade när pandemin pågår. Se till att du har en giltig reseförsäkring och kontrollera vad den täcker med tanke på covid-19-pandemin.

Läs de landsspecifika resemeddelandena. Beakta också att många länder fortfarande begränsar passagerartrafiken in i landet och vissa länder har till exempel infört speciella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med destinationslandets myndigheter.

Det är alltid du själv som ansvarar för ditt beslut att resa. Om du bestämmer dig för att resa, gör alltid en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Då vet utrikesministeriet var du befinner dig och kan kontakta dig i en nöd- eller krissituation.

När du återvänder till Finland, följ anvisningarna av Institutet för hälsa och välfärd(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).  

Jag ska resa utomlands. Vad ska jag tänka på?

Beakta att covid-restriktionerna i olika länder kan förändras plötsligt. Om du reser ska du åtminstone beakta följande:

Reseanmälan

Det lönar sig alltid att göra en reseanmälan (Öppnar nytt fönster) när du reser utomlands, så att utrikesministeriet kan kontakta dig vid behov. Du kan också göra reseanmälan när du redan befinner dig utomlands.

Reseförsäkring

Utrikesministeriet rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring innan du reser. Just nu lönar det sig att kontrollera att försäkringsskyddet är tillräckligt omfattande också för pandemiförhållanden.

Inresebestämmelser och restriktioner i olika länder

Många länder begränsar passagerartrafiken in i landet och vissa länder har till exempel infört speciella visumkrav. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med destinationslandets myndigheter.

På webbplatsen för Finlands ambassader finns information om coronaläget i landet, om begränsningar och bestämmelser. Där hittar du också länkar till webbplatserna för landets myndigheter.

Information om begränsningarna i olika länder finns också på de här webbplatserna som upprätthålls av Europeiska kommissionen:

Du kan också vända dig till landets ambassad i Finland: https://um.fi/frammande-staters-diplomatiska-representation-i-finland

Flera länder tillämpar karantänsbestämmelser som måste följas. Utomlands kan karantän förordnas på andra grunder än i Finland. Det kan råda utegångsförbud och det kan vara obligatoriskt att använda munskydd. Också flygbolag eller flygplatser kan ha egna krav på andningsskydd. Det kan också krävas febermätning eller ett negativt coronatest för att du ska komma in på flygplatsen eller stiga ombord på flyget.

För inresa krävs oftast ett intyg över vaccin mot covid-19 och/eller ett intyg om tillfrisknande och ett negativt testresultat. Beakta att kravet på hur gammalt testresultatet får vara varierar från land till land. I vissa länder krävs det också att man fyllt i en blankett med hälsouppgifter på förhand. De flesta länderna kräver att intygen ska vara på landets egna språk eller på engelska.

Du ska själv ta reda på vilka intyg som krävs.

Inom landet kan det förekomma restriktioner i flygtrafiken och i den övriga kollektivtrafiken. Det kan förekomma olika slags villkor och krav på dokument för att få röra sig på flygplatsen eller för att få byta till ett anslutande flyg.

I vissa länder kan brott mot begränsningarna medföra straff.

Beakta att tillgången till service kan vara begränsad. Restauranger, hotell, museer, sevärdheter och olika offentliga platser, såsom parker, kan vara stängda.

Bestämmelser som gäller hälsa och vård

Om du blir sjuk och den lokala sjukvårdskapaciteten är överbelastad kan det vara svårt att få vård.

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. I vissa länder är det obligatoriskt att använda munskydd och det förekommer obligatoriska febermätningar och coronatest. Karantänsbestämmelser kan avvika betydligt från anvisningarna i Finland.

När du återvänder till Finland, följ anvisningarna av Institutet för hälsa och välfärd(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).  

Jag ska resa utomlands. Var hittar jag information om inresebestämmelser och restriktioner på resmålet?

På de finska ambassadernas webbplatser finns information om coronaläget och om de begränsningar och bestämmelser som gäller i landet. Där hittar du också länkar till de lokala myndigheternas webbplatser.

Information om begränsningarna i olika länder finns också på de här webbplatserna som upprätthålls av Europeiska kommissionen:

Du kan också vända dig till landets ambassad i Finland: https://um.fi/frammande-staters-diplomatiska-representation-i-finland

Min resa går genom flera länder. Vad borde jag tänka på?

Restriktionerna och bestämmelserna varierar från land till land och det är viktigt att ta reda på vad som gäller i varje land innan du ger dig av. Likaså kan flygbolagens krav variera, så det är skäl att kontrollera dem på förhand, också när det gäller mellanlandningar.

Resor från utlandet till Finland

Jag ska resa till Finland. Var hittar jag information om vilka inresebestämmelser som gäller?

I frågor som gäller inresa i Finland ska du vända dig till de finska gränsmyndigheterna:

När du reser till Finland, följ Institutet för hälsa och välfärds anvisningar(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).  

Jag ska resa till Finland. Behöver jag göra ett coronatest för resan eller räcker det med ett vaccinationsintyg? 

Du hittar information om kraven angående resor till Finland på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)  och Gränsbevakningsväsendet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Du kan också ha nytta av webbplatsen Finentry(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), som underlättar resor till Finland och covid-19-testning i samband med inresan.

Frågor om ersättning och karantän

Ersätter försäkringen resan om den inte blir av?

I ärenden som gäller försäkringsersättning måste du kontakta ditt försäkringsbolag. Villkoren i olika försäkringar varierar och just nu är det speciellt viktigt att kontrollera att ditt försäkringsskydd är tillräckligt omfattande.

Möjligheten till ersättning på grund av en avbokad eller avbruten resa är en fråga mellan kunden och försäkringbolaget, och utrikesministeriet kan inte ta ställning till denna typ av frågor eller utfärda några intyg till försäkringsbolaget.

Researrangörer och försäkringsbolag använder visserligen utrikesministeriets reseinformation i sina avbokningsvillkor och ersättningspolicy, men det är viktigt att beakta att resemeddelandena inte skrivs för dessa ändamål.

Grundläggande information om reseförsäkringar hittar du på webbplatsen för Försäkrings- och finansrådgivningen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Jag är på semester utomlands och har insjuknat i / exponerats för covid-19. När kan jag återvända till Finland?

Om du blir sjuk, följ de lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser. Man ska inte resa när man är sjuk. Beakta att det ofta är en förutsättning för att komma ombord på planet, att man har ett negativt covid-testresultat. Kontakta vid behov din resebyrå eller ditt försäkringsbolag.

Om du exponerats ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser. Beakta att du kan försättas i karantän även om du bara exponerats och att reseförsäkringar i princip inte ersätter kostnader på grund av exponering. Kontakta vid behov din resebyrå eller ditt försäkringsbolag.

Kan myndigheterna i Finland hjälpa om en finländare som rest utomlands försätts i karantän?

Myndigheterna följer lagstiftningen i sitt eget land och karantänsbestämmelserna varierar från land till land. Resenärer måste alltid följa de anvisningar och bestämmelser som gäller i det land där de befinner dig. Om du försätts i karantän i ett land måste du fullgöra den där.

Om du befinner dig i en nödsituation kan du kontakta Finlands ambassad eller utrikesministeriets konsulära jour, men kom ihåg att utrikesministeriet eller Finlands ambassad inte kan påverka ett annat lands myndighetsbeslut. Utrikesministeriets och ambassadens möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut i en pandemisituation är begränsade.

Frågor om reseanmälan

Jag har gjort en reseanmälan, men nu har jag återvänt till Finland. Måste jag informera utrikesministeriet?

Om det ingått ett slutdatum för din resa i reseanmälan och du har återvänt till Finland enligt planerna, raderas anmälan om din resa automatiskt och du behöver inte göra nånting.

Om du inte uppgett ett slutdatum i din reseanmälan eller om du återvänder tidigare än avsett är det bra att radera reseanmälan. Då får vi veta att du inte längre befinner dig utomlands och skickar dig inga fler förfrågningar eller meddelanden.

Om du har registrerat dig i tjänsten kan du själv ändra och radera din reseanmälan. Om du inte har registrerat dig kan du skicka en begäran om att radera din reseanmälan per e-post till KPA-10@formin.fi. 

Jag lyckas inte återvända hem som planerat. Hur kan jag ändra min reseanmälan?

Om du har gjort en reseanmälan och din vistelse utomlands drar ut på tiden ska du ändra slutdatumet för din reseanmälan. Då får vi veta att du fortfarande är utomlands och kan skicka dig både meddelanden och förfrågningar.

Om du registrerat dig i tjänsten kan du själv ändra din reseanmälan. Om du inte är registrerad, gör en ny reseanmälan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Vid behov kan du skicka ett meddelande till KPA-10@formin.fi.