Vanliga frågor om resande under covid-19-pandemin

Information och tips för resor under covid-19-pandemin.

Resor från Finland till utlandet

Får jag resa utomlands?

Rörelsefriheten är en grundlagsenlig rättighet i Finland och ingen kan förbjudas att resa utomlands. Coronaviruset är fortfarande en stor global risk och pandemiläget kan förändras plötsligt och oväntat. Olika länder har olika restriktioner.

Utrikesministeriets möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut utomlands är begränsade när pandemin pågår. Se till att du har en giltig reseförsäkring och kontrollera vad den täcker med tanke på covid-19-pandemin.

Läs de landspecifika resemeddelandena. Beakta också att många länder fortfarande begränsar passagerartrafiken in i landet och vissa länder har till exempel infört speciella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med destinationslandets myndigheter.

Det är alltid du själv som ansvarar för ditt beslut att resa. Om du bestämmer dig för att resa, gör alltid en reseanmälan.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) Då vet utrikesministeriet var du befinner dig och kan kontakta dig i en nöd- eller krissituation.

 

Jag ska resa utomlands. Vad ska jag tänka på?

Beakta att covid-restriktionerna i olika länder kan förändras plötsligt. Om du reser ska du åtminstone beakta följande:

Reseanmälan

Det lönar sig alltid att göra en reseanmälan när du reser utomlands så att utrikesministeriet kan kontakta dig vid behov. Du kan också göra reseanmälan när du redan befinner dig utomlands.

Reseförsäkring

Utrikesministeriet rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring innan du reser. Det lönar sig att kontrollera att försäkringsskyddet är tillräckligt omfattande och gäller också vid pandemier.

Inresebestämmelser och restriktioner i olika länder

Vissa länder begränsar passagerartrafiken in i landet och vissa länder har till exempel infört speciella visumkrav. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med destinationslandets myndigheter.

På webbplatsen för Finlands ambassader finns information om covid-19-läget i landet, om begränsningar och bestämmelser. Där hittar du också länkar till webbplatserna för landets myndigheter.

Information om begränsningarna i olika länder finns också på de här webbplatserna som upprätthålls av Europeiska kommissionen:

Du kan också vända dig till landets ambassad i Finland: Främmande makters beskickningar i Finland.

Vissa länder kan tillämpa karantänsbestämmelser som du måste följa. Utomlands kan karantän förordnas på andra grunder än i Finland. Rörelsefriheten kan oväntat begränsas och det kan vara obligatoriskt att använda munskydd. Också flygbolag eller flygplatser kan ha egna krav på munskydd. Vissa länder kan också kräva febermätning eller ett negativt covid-19-test för att du ska komma in på flygplatsen eller stiga ombord på flyget.

För inresa kan krävas ett intyg över vaccin mot covid-19 och/eller ett intyg om tillfrisknande och ett negativt testresultat. Beakta att kravet på hur gammalt testresultatet får vara varierar från land till land. I vissa länder krävs det också att man fyllt i en blankett med hälsouppgifter på förhand. De flesta länderna kräver att intygen ska vara på landets egna språk eller på engelska.

Du ska själv ta reda på vilka intyg som krävs.

Inom landet kan det förekomma restriktioner i flygtrafiken och i den övriga kollektivtrafiken. Det kan förekomma olika slags villkor och krav på dokument för att få röra sig på flygplatsen eller för att få byta till ett anslutande flyg.

I vissa länder kan brott mot begränsningarna medföra straff.

Beakta att tillgången till tjänster kan vara begränsad i vissa länder och att till exempel restauranger kan kräva ett covidintyg eller att du bär ett munskydd. 

Bestämmelser som gäller hälsa och vård

Om du blir sjuk och den lokala sjukvårdskapaciteten är överbelastad kan det vara svårt att få vård.

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. En del länder kan kräva att du använder munskydd, testar dig för covid-19 eller att du försätts i karantän. 

 

Jag ska resa utomlands. Var hittar jag information om inresebestämmelser och restriktioner på resmålet?

På de finska ambassadernas webbplatser finns information om covid-19-läget och om de begränsningar och bestämmelser som gäller i landet. Där hittar du också länkar till de lokala myndigheternas webbplatser.

Information om begränsningarna i olika länder finns också på de här webbplatserna som upprätthålls av Europeiska kommissionen:

Du kan också vända dig till landets ambassad i Finland: Främmande makters beskickningar i Finland.

Min resa går genom flera länder. Vad borde jag tänka på?

Restriktionerna och bestämmelserna varierar från land till land och det är viktigt att ta reda på vad som gäller i varje land innan du ger dig av. Likaså kan flygbolagens krav variera, så det är skäl att kontrollera dem på förhand, också när det gäller mellanlandningar.

Resor från utlandet till Finland

Jag ska resa till Finland. Var hittar jag information om vilka inresebestämmelser som gäller?

För inresa tillämpas de bestämmelser som gällde före covid-19-pandemin. De handlingar som krävs vid resor till Finland kan kontrolleras på Gränsbevakningsväsendets webbplats:

Frågor om ersättning och karantän

Ersätter försäkringen resan om den inte blir av?

I ärenden som gäller försäkringsersättning måste du kontakta ditt försäkringsbolag. Villkoren i olika försäkringar varierar och just nu är det speciellt viktigt att kontrollera att ditt försäkringsskydd är tillräckligt omfattande.

Möjligheten till ersättning på grund av en avbokad eller avbruten resa är en fråga mellan kunden och försäkringbolaget, och utrikesministeriet kan inte ta ställning till denna typ av frågor eller utfärda några intyg till försäkringsbolaget.

Researrangörer och försäkringsbolag använder visserligen utrikesministeriets reseinformation i sina avbokningsvillkor och ersättningspolicy, men det är viktigt att beakta att resemeddelandena inte skrivs för dessa ändamål.

Grundläggande information om reseförsäkringar hittar du på webbplatsen för Försäkrings- och finansrådgivningen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Jag är på semester utomlands och har insjuknat i / exponerats för covid-19. När kan jag återvända till Finland?

Om du blir sjuk, följ de lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser. Du ska inte resa om du är sjuk. Beroende på flygbolagets och landets krav kan det vara en förutsättning för att komma ombord på planet att du har ett negativt covid-testresultat. Kontakta vid behov din resebyrå eller ditt försäkringsbolag.

Om du blir exponerad, ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser. Beakta att du kan försättas i karantän. Kontakta vid behov din resebyrå eller ditt försäkringsbolag.

Kan myndigheterna i Finland hjälpa om en finländare som rest utomlands försätts i karantän?

Myndigheterna följer lagstiftningen i sitt eget land och karantänsbestämmelserna varierar från land till land. En resenär måste alltid följa myndigheternas anvisningar och bestämmelser på resmålet.

Om du befinner dig i en nödsituation kan du kontakta Finlands ambassad  eller utrikesministeriets konsulära jour, men kom ihåg att utrikesministeriet eller Finlands ambassad inte kan påverka ett annat lands myndighetsbeslut. Utrikesministeriets och ambassadens möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut i en pandemisituation är begränsade.

Frågor om reseanmälan

Jag har gjort en reseanmälan, men nu har jag återvänt till Finland. Måste jag informera utrikesministeriet?

Om det ingått ett slutdatum för din resa i reseanmälan och du har återvänt till Finland enligt planerna, raderas anmälan om din resa automatiskt och du behöver inte göra nånting.

Om du inte uppgett ett slutdatum i din reseanmälan eller om du återvänder tidigare än avsett är det bra att radera reseanmälan. Då får vi veta att du inte längre befinner dig utomlands och skickar dig inga fler förfrågningar eller meddelanden.

Om du har registrerat dig i tjänsten kan du själv ändra och radera din reseanmälan. Om du inte har registrerat dig kan du skicka en begäran om att radera din reseanmälan per e-post till KPA-10@formin.fi. 

Jag lyckas inte återvända hem som planerat. Hur kan jag ändra min reseanmälan?

Om du har gjort en reseanmälan och din vistelse utomlands drar ut på tiden ska du ändra slutdatumet för din reseanmälan. Då får vi veta att du fortfarande är utomlands och kan skicka dig både meddelanden och förfrågningar.

Om du registrerat dig i tjänsten kan du själv ändra din reseanmälan. Om du inte är registrerad, gör en ny reseanmälan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Vid behov kan du skicka ett meddelande till KPA-10@formin.fi.