Enheten för aktualitetskommunikation

Enheten för aktualitetskommunikation ansvarar för utrikesministeriets externa och interna kommunikation om aktuella ämnen, utrikes- och säkerhetspolitiken och om utrikesministeriets tjänster. Den riktar sig till organisationer, allmänheten och intressegrupper. Enheten ansvarar också för strategisk planering, utveckling och samordning av kommunikationen. 

De huvudsakliga uppgifterna vid enheten för aktualitetskommunikation:

 1. utrikesministeriets externa aktualitetskommunikation, inklusive presskonferenser
 2. utrikesförvaltningens interna kommunikation
 3. stöd för avdelningarnas och beskickningarnas kommunikation
 4. nyhets- och mediebevakning för utrikesförvaltningens behov
 5. samordning av kriskommunikationen på avdelningen
 6. chefredaktörsansvar för utrikesförvaltningens externa och interna kommunikation, inklusive samordning, styrning och utveckling av innehållsproduktionen
 7. samordning av International Press Center

Webbplats

E-post

 • VIE-10@formin.fi

Postadress

Enheten för aktualitetskommunikation
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 C
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Vesa Häkkinen
Enhetschef
 • +358 295 351 356
 • +358 40 481 9880
Sari Uusi-Rauva
Sari Uusi-Rauva
Innehålls- och kommunikationsexpert
utrikes- och säkerhetspolitik
 • +358 295 350 290
Marja-Leena Kultanen
Kommunikationsplanerare
ansvarig webbredaktör (beskickningar)
 • +358 295 351 387
Rim Mezian
Kommunikationsplanerare
 • +358 295 351 905
Petra Sarias
Petra Sarias
Innehålls- och kommunikationsexpert
allmänhets- och rättstjänster
 • +358 295 351 593
Heli Pietilä
Innehålls- och kommunikationsexpert
allmänhets- och rättstjänster
 • +358 295 351 422
Karoliina Romanoff
Informatör
 • +358 295 350 174
Miia Vihola
Informationsassistent
webbkommunikation, pressmeddelanden, medieuppföljning, arrangemang av medieevenemang
 • +358 295 350 680
Vilma Paavilainen
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 261
Minna Elo
 • +358 295 350 508
Heta Melantie
Kommunikationsplanerare
ansvarig webbredaktör för intranet
 • +358 295 351 020

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.