Enheten för aktualitetskommunikation

Enheten för aktualitetskommunikation ansvarar för utrikesministeriets externa och interna kommunikation om aktuella ämnen, utrikes- och säkerhetspolitiken och om utrikesministeriets tjänster. Den riktar sig till organisationer, allmänheten och intressegrupper. Enheten ansvarar också för strategisk planering, utveckling och samordning av kommunikationen. Europainformationen är en del av enheten för aktualitetskommunikation. Europainformationens uppgift är att informera allmänheten om Europeiska unionen på de båda inhemska språken.  

De huvudsakliga uppgifterna vid enheten för aktualitetskommunikation: 

 1. utrikesministeriets externa aktualitetskommunikation, inklusive sociala medier och presskonferenser
 2. utrikesförvaltningens interna kommunikation
 3. stöd för avdelningarnas och beskickningarnas kommunikation
 4. nyhets- och mediebevakning för utrikesförvaltningens behov
 5. samordning av kriskommunikationen på avdelningen
 6. chefredaktörsansvar för utrikesförvaltningens externa och interna kommunikation, inklusive samordning, styrning och utveckling av innehållsproduktionen
 7. Europainformationen: kommunikation i riktning mot allmänheten och intressegrupper, stöd till civilsamhällesorganisationers information om EU.

E-post

 • VIE-10@formin.fi

Postadress

Enheten för aktualitetskommunikation
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Laivastokatu 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Anu Pulkkinen
Enhetschef
 • +358 295 351 356
 • +358 40 481 9880
Mika Mickelsson
Ambassadråd
Innehålls- och kommunikationsexpert
utrikes- och säkerhetspolitik
 • +358 295 350 189
Sara Haalahti
Informatör
Europainformation, evenemang, statsbidrag till frivilligorganisationers Europainformation
 • +358 295 350 089
Tiina Tähtinen
Kommunikationsplanerare
ansvarig webbredaktör, Finland Abroad
 • +358 295 351 765
Heta Hassinen
 • +358 295 350 387
Hanni Hyvärinen
Informatör
 • +358 295 350 196
Outi Koskinen
Teamledare
 • +358 295 351 363
Ritva Naumanen
Kommunikationsplanerare
Ansvarig webbredaktör, intern kommunikation
 • +358 295 350 856
Konsta Partanen
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 979
Laura Rantanen
Kommunikationsplanerare
ansvarig webbredaktör
 • +358 295 350 214
Petra Sarias
Innehålls- och kommunikationsexpert
allmänhets- och rättstjänster
 • +358 295 351 593
Vilma Sorri
Informatör
 • +358 295 350 261

Europainformation

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.