Enheten för aktualitetskommunikation

Enheten för aktualitetskommunikation ansvarar för utrikesministeriets externa och interna kommunikation om aktuella ämnen, utrikes- och säkerhetspolitiken och om utrikesministeriets tjänster. Den riktar sig till organisationer, allmänheten och intressegrupper. Enheten ansvarar också för strategisk planering, utveckling och samordning av kommunikationen. 

De huvudsakliga uppgifterna vid enheten för aktualitetskommunikation:

 1. utrikesministeriets externa aktualitetskommunikation, inklusive presskonferenser
 2. utrikesförvaltningens interna kommunikation
 3. stöd för avdelningarnas och beskickningarnas kommunikation
 4. nyhets- och mediebevakning för utrikesförvaltningens behov
 5. samordning av kriskommunikationen på avdelningen
 6. chefredaktörsansvar för utrikesförvaltningens externa och interna kommunikation, inklusive samordning, styrning och utveckling av innehållsproduktionen
 7. samordning av International Press Center

Webbplats

E-post

 • VIE-10@formin.fi

Postadress

Enheten för aktualitetskommunikation
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 C
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Anu Pulkkinen
Enhetschef
 • +358 295 351 356
 • +358 40 481 9880
Pekka Shemeikka
Innehålls- och kommunikationsexpert
utrikes- och säkerhetspolitik
 • +358 295 351 944
Petra Sarias
Petra Sarias
Innehålls- och kommunikationsexpert
allmänhets- och rättstjänster
 • +358 295 351 593
Heli Pietilä
Innehålls- och kommunikationsexpert
allmänhets- och rättstjänster
 • +358 295 351 422
Laura Rantanen
Kommunikationsplanerare
ansvarig webbredaktör
 • +358 295 350 093
Hanni Hyvärinen
Informatör
 • +358 295 350 196
Helmi Hämäläinen
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 433
Miia Vihola
Informationsassistent
webbkommunikation, pressmeddelanden, medieuppföljning, arrangemang av medieevenemang
 • +358 295 350 680
Heta Melantie
Kommunikationsplanerare
ansvarig webbredaktör för intranet
 • +358 295 351 020
Rim Mezian
Kommunikationsplanerare
 • +358 295 351 905
Vilma Paavilainen
Projektassistent
 • +358 295 350 261
René Söderman
Specialuppdrag
 • +358 295 351 742
Tiina Tähtinen
Kommunikationsplanerare
ansvarig webbredaktör, Finland Abroad
 • +358 295 351 765

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.