Enheten för aktualitetskommunikation

Enheten för aktualitetskommunikation ansvarar för utrikesministeriets externa och interna kommunikation om aktuella ämnen, utrikes- och säkerhetspolitiken och om utrikesministeriets tjänster. Den riktar sig till organisationer, allmänheten och intressegrupper. Enheten ansvarar också för strategisk planering, utveckling och samordning av kommunikationen. Europainformationen är en del av enheten för aktualitetskommunikation. Europainformationens uppgift är att informera allmänheten om Europeiska unionen på de båda inhemska språken.  

De huvudsakliga uppgifterna vid enheten för aktualitetskommunikation: 

 1. utrikesministeriets externa aktualitetskommunikation, inklusive sociala medier och presskonferenser
 2. utrikesförvaltningens interna kommunikation
 3. stöd för avdelningarnas och beskickningarnas kommunikation
 4. nyhets- och mediebevakning för utrikesförvaltningens behov
 5. samordning av kriskommunikationen på avdelningen
 6. chefredaktörsansvar för utrikesförvaltningens externa och interna kommunikation, inklusive samordning, styrning och utveckling av innehållsproduktionen
 7. Europainformationen: kommunikation i riktning mot allmänheten och intressegrupper, stöd till civilsamhällesorganisationers information om EU.

Webbplats

E-post

 • VIE-10@formin.fi

Postadress

Enheten för aktualitetskommunikation
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 C
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Anu Pulkkinen
Enhetschef
 • +358 295 351 356
 • +358 40 481 9880
Pekka Shemeikka
Innehålls- och kommunikationsexpert
utrikes- och säkerhetspolitik
 • +358 295 351 944
Sofia Dahlskog
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 646
Sara Haalahti
Sara Haalahti
Informatör
Europainformation, evenemang, statsbidrag till frivilligorganisationers Europainformation
 • +358 295 350 089
Hanni Hyvärinen
Informatör
 • +358 295 350 196
Roope Kalliokoski
Informationsassistent
 • +358 295 350 657
Outi Koskinen
Outi Koskinen
Kommunikationsplanerare
ansvarig webbredaktör
 • +358 295 351 363
Vilma Paavilainen
Informatör
 • +358 295 350 261
Petra Sarias
Petra Sarias
Innehålls- och kommunikationsexpert
allmänhets- och rättstjänster
 • +358 295 351 593
Tiina Saukkola
Tiina Saukkola
Informationsassistent
 • +358 295 350 682
René Söderman
Specialuppdrag
 • +358 295 351 742
Tiina Tähtinen
Kommunikationsplanerare
ansvarig webbredaktör, Finland Abroad
 • +358 295 351 765

Europainformation

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.