Center för Fredsmedling

Centret för Fredsmedling har följande uppgifter:

 • fredsmedlingsprocesser: planering, utveckling, genomförande och samordning

 • bevaka och påverka nationell och internationell fredsmedlingspolitik

 • främja de tematiska prioriteringarna för fredsmedling

 • utbildning och stärkande av kapaciteten för fredsmedling

 • samordna statsunderstöd för frivilligorganisationers verksamhet som gäller utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella åtaganden

Postadress

Rauhanvälityskeskus
PL 176, 00023 VALTIONEUVOSTO
FINLAND

Besöksadress

Merikasarmi
Laivastokatu 22
00160
HELSINKI
FINLAND

Personal

Katja Ahlfors
Enhetschef
 • +358 295 350 191
Anna Huovila
 • +358 295 350 649
Tuija Lohi
Ansvarig tjänsteman
fredsmedling
 • +358 295 350 832
Suvikki Silvennoinen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 325
Timo Heino
Ambassadör, ledande sakkunnig
 • +358 295 350 116
Jenni Laakso
Inspektör
 • +358 295 350 497
Antti Rautavaara
Representant, internationella vattenfrågor
 • +358 295 350 172
 • +358 50 331 6172
Olli Ruohomäki
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 980
Jan Wahlberg
Ambassadör, ledande sakkunnig
fredsmedling
 • +358 50 567 7090

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.