Center för Fredsmedling

Center för Fredsmedling har följande uppgifter

- fredsmedling och konfliktförebyggande, fredsprocesser och nationella dialoger

- bevaka och påverka internationell medlingspolitik (i EU, FN och OSSE)

- samordna verksamheten för medlingspolitik och medlingsprojekt vid utrikesministeriet

- främja de tematiska prioriteringarna (kvinnor, unga, vattendiplomati, ny teknik, religiösa och traditionella ledare)

- vara kontaktpunkt för frågor som rör fredsmedling nationellt och internationellt

- förvalta budgetanslag för fredsmedling

- utbildning och stärkande av kapaciteten för fredsmedling

Postadress

Rauhanvälityskeskus
PL 176, 00023 VALTIONEUVOSTO
FINLAND

Teemu Turunen
Teemu Turunen
Enhetschef
  • +358 29 535 0187
Laura Lindgren
Laura Lindgren
Ansvarig tjänsteman
fredsmedling
  • +358 295 350 024
Suvikki Silvennoinen
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 351 325
Anna Huovila
Anna Huovila
Ansvarig tjänsteman
fredsmedling
  • +358 295 350 649
Milja Suihko
Milja Suihko
Projektassistent
  • +358 295 350 059
Sirpa Mäenpää
Sirpa Mäenpää
Ledande sakkunnig
  • +358 295 351 969
Timo Heino
Timo Heino
Ledande sakkunnig
  • +358 295 350 116
CV

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.