Center för Fredsmedling

Center för Fredsmedling har följande uppgifter

- fredsmedling och konfliktförebyggande, fredsprocesser och nationella dialoger

- bevaka och påverka internationell medlingspolitik (i EU, FN och OSSE)

- samordna verksamheten för medlingspolitik och medlingsprojekt vid utrikesministeriet

- främja de tematiska prioriteringarna (kvinnor, unga, vattendiplomati, ny teknik, religiösa och traditionella ledare)

- vara kontaktpunkt för frågor som rör fredsmedling nationellt och internationellt

- förvalta budgetanslag för fredsmedling

- utbildning och stärkande av kapaciteten för fredsmedling

Postadress

Rauhanvälityskeskus
PL 176, 00023 VALTIONEUVOSTO
FINLAND

Besöksadress

Merikasarmi
Laivastokatu 22
00160
HELSINKI
FINLAND

Personal

Katja Ahlfors
Enhetschef
  • +358 295 350 191
Laura Lindgren
Ansvarig tjänsteman
fredsmedling
  • +358 295 350 024
Suvikki Silvennoinen
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 351 325
Anna Huovila
Ansvarig tjänsteman
fredsmedling
  • +358 295 350 649
Sirpa Mäenpää
Ambassadör, ledande sakkunnig
  • +358 295 351 969
Timo Heino
Ambassadör, ledande sakkunnig
  • +358 295 350 116
CV
Jenni Laakso
Inspektör
  • +358 295 350 497
Olli Ruohomäki
Utvecklingspolitisk rådgivare
  • +358 295 350 980

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.