Humanitärt bistånd i Afghanistan

Den humanitära situationen har länge varit svår i Afghanistan. Problemen beror på långvarig fattigdom, den dåliga säkerhetssituationen och upprepade naturkatastrofer.

År 2018 beräknades 3,3 miljoner människor vara i behov av humanitärt bistånd i landet. Upp till 8,7 miljoner människor behövde långvarig och återkommande hjälp. Inom landet har kring 1,2 miljoner människor tvingats lämna sina hem.

I FN:s nödappell för 2018 bedömdes Afghanistans behov av humanitärt bistånd vara ca 370 miljoner euro. Den humanitära och den politiska situationen är mycket svår och FN bedömer att antalet personer på flykt inom landet kommer att stiga till 1,9 miljoner under 2018.

I Pakistan, Iran och Afghanistans andra grannländer finns över 5 miljoner registrerade afghanska flyktingar. Därtill finns det en stor mängd oregistrerade flyktingar. Att integrera återvändande flyktingar i det afghanska samhället är en utmaning som hela tiden är aktuell.

Finland har gett humanitärt bistånd till Afghanistan under hela 2000-talet. Biståndet har kanaliserats bland annat genom FN:s flyktingorganisation UNHCR, barnfonden Unicef, Finlands Röda Kors, Internationella rödakorskommittén ICRC och FN:s livsmedelsprogram WFP.

Under året 2018 gav Finland 400 000 euro i humanitärt bistånd till Afghanistan.

Humanitär minröjning

Finland stöder humanitär minröjning i Afghanistan, som är ett av världens mest minerade länder. Röjningen av minor och annat oexploderat material sker särskilt i landets norra och centrala delar.

Finland stöder minröjning i Afganistans norra och centrala delar.
Finland stöder minröjning i Afganistans norra och central delar. Bild: Halo Trust

         

Finlands stöd till humanitär minröjningsverksamhet riktas främst till FN:s organisation UNMAS (United Nations Mine Action Service) och den brittiska organisationen HALO Trust. Utöver själva minröjningen undervisas också människor om riskerna, och offer får rehabilitering. Som en del av den humanitära minröjningsverksamheten förbättras också de afghanska myndigheternas kunnande och ägarskap.

Verksamheten skapar förutsättningar för människor att rehabiliteras, för återuppbyggnad och långsiktig samhällsutveckling.

Finland har understött humanitär minröjning i Afghanistan sedan 1991. Den totala budgeten för stödet till UNMAS och HALO Trust i Afghanistan är tre miljoner euro 2016–2020.

År 2017 hade 80 procent av den minerade markytan i Afghanistan röjts. Förra året ökade emellertid antalet minoffer bland annat till följd av den fortgående väpnade konflikten och den tilltagande användningen av improviserade, det vill säga hemgjorda sprängmedel.