Avdelningschef

Telefon

  • +358 295 160 01

E-post

  • KPA-01@formin.fi

Postadress

Konsulära tjänster
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Pasi Tuominen
Konsulär chef
  • +358 295 351 202
Laura Sarpalehto
Ledningssekreterare
  • +358 295 351 058
Katja-Marika Puittinen
Processägare, immigration processer
  • +358 295 350 520
Heidi Höök
Tjänstemannasekreterare
  • +358 295 350 239
Merja Lindroos-Binham
Specialuppdrag
  • +358 295 350 651

Biträdande avdelningschef

Leena Liukkonen
Biträdande avdelningschef
  • +358 295 351 547

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.