Avdelningschef

E-mail

  • KPA-01@formin.fi

Postaddress

Konsulära tjänster
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Pasi Tuominen
Pasi Tuominen
Chef för allmänhetstjänster
  • +358 295 351 202
Laura Sarpalehto
Ledningssekreterare
  • +358 9 160 557 37
Katja-Marika Puittinen
Processägare, immigration processer
Sari Aho
  • +358 295 351 924
Raisa Rautala
Administrationsansvarig
  • +358 295 351 970
Miika Tomi
Tjänstemannasekreterare
  • +358 295 350 356

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.