Så här tillämpas den visuella profilen:

1

Läs de grafiska riktlinjerna.

2

Välj lämplig symbol för ändamålet – i färg eller svartvitt.

3

Lämna gott om plats för vitt när du planerar din produkt, skapa en luftig och fräsch helhet.

4

Om du behöver råd och hjälp med hur profilen kan anpassas eller hur materialbanken används, fråga!