Utrikesministeriets forskningsprojekt

Som en del av planerings- och forskningsverksamheten genomför ministeriet forsknings- och utredningsprojekt i samarbete med finländska och utländska partner.

År 2023 slutförda forskningsprojekt 

År 2022 slutförda forskningsprojekt

I projekten som pågår 2020-2023 består partnerna av bland annat följande

Offentliga slutrapporter från de senast slutförda forskningsprojekten har sammanställts i listan nedan. Närmare uppgifter om dessa och även om projekt som slutförts tidigare fås per e-post från adressen STU-00@formin.fi.

Därtill har olika avdelningar sina egna forskningsprojekt. Utrikesministeriet deltar också i statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).