Projekt och lagberedning vid utrikesministeriet

Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt främjar reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ. De lagstiftnings- och utvecklingsprojekt som pågår vid utrikesministeriet listas automatiskt på denna sida via statsrådets projektportal(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriets lagstiftnings- och utvecklingsprojekt