Nyheter om coronaviruset

10.9.2021

Nyheter om coronaviruset i Bosnien och Hercegovina

Medborgare i andra länder, oavsett nationalitet, kan resa till Bosnien-Hercegovina, men passageraren måste presentera vid gränsen • negativt PCR-test, som inte har tagits för mer än 48 timmar sedan• negativt antigentest, som inte har tagits för mer än 48 timmar sedan för passageraren från europeiska länder, från andra länder max. 72 timmar gammal • ett vaccinationsintyg som visar att personen har vaccinerats mot COVID-19. Minst 14 dagar måste ha gått sedan den andra dosen av vaccinet eller, i fallet med ett vaccin för vilket en enstaka dos är tillräcklig, måste mer än 14 dagar ha gått sedan gränsen nått. • ett läkarintyg som anger att personen har haft COVID-19 under de senaste 14 till 180 dagarna och har återhämtat sig från det. Medborgare i Kroatien, Montenegro och Serbien behöver inte ett negativt koronatest när de kommer in i Bosnien om de kommer direkt från sina hemländer. Transitresande som flyttar till sitt hemland kan också resa genom Bosnien utan ett negativt test. Utan ett negativt test kan några andra grupper av undantag komma in i Bosnien. På grund av coronapandemin kan situationen och restriktionerna förändras snabbt och oförutsägbart och de bör verifieras av lokala myndigheter. Resenärer bör notera att staten Bosnien och Hercegovina består av två politiska entiteter med egna förvaltningar och författningar: Federationen Bosnien och Hercegovina (BiH), serbiska Republika Sprska (RS) och utöver dem distriktet Brčko som har självstyre.
Nyheter |
— Antal per sida
Visar 1-50 av 245 resultat.