Finland avbryter sitt utvecklingssamarbete med Afghanistan

Förutsättningarna och formerna för ett fortsatt utvecklingssamarbete med Afghanistan kommer att bedömas tillsammans med det internationella samfundet och de organisationer som arbetar med utvecklingssamarbetet när situationen i landet klarnar.

Afghanistan har under de senaste åren varit Finlands största partnerland inom utvecklingssamarbetet. Finlands stöd till humanitärt bistånd, internationella organisationers arbete och minröjning har uppgått till cirka 30 miljoner euro per år. Behovet av bistånd kvarstår, men förutsättningarna för att tillhandahålla det har förändrats.

”Vi måste nu se hur situationen utvecklas. Finland kommer inte att vända ryggen till det afghanska folket, dess barn, kvinnor, män, journalister, läkare, minröjare och människorättsförsvarare”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Finlands stöd har huvudsakligen kanaliserats genom Världsbankens återuppbyggnadsfond och FN-organen, bland annat jämställdhetsorganisationen UN Women, FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott UNODC och barnfonden Unicef. Dessutom har finländska och internationella civilsamhällesorganisationer bedrivit verksamhet i landet.

Finland har i år gett Afghanistan tre miljoner euro i humanitärt bistånd, för att trygga civilbefolkningens liv. Biståndet har kanaliserats genom FN:s livsmedelsprogram WFP och Internationella rödakorskommittén ICRC.

”Tack vare Finlands och det internationella samfundets långvariga stöd finns det nu fler utbildade och friska människor i Afghanistan än om vi inte hade haft något utvecklingssamarbete i landet. Det försvinner ingenstans”, säger minister Skinnari.

”Vi har för avsikt att tillsammans med våra internationella partner skydda de resultat som uppnåtts. Finland förutsätter att alla partner iakttar de mänskliga rättigheterna”, säger minister Skinnari.

De största framstegen har under de senaste åren gjorts inom utbildnings- och hälsovårdssektorn. Kvinnornas och barnens ställning har förbättrats, både mödra- och barndödligheten har halverats och miljontals flickor har gått i skola. Dessutom har yttrandefriheten ökat och den privata sektorns villkor har förbättrats.

 

Ytterligare information:

Merja Mäkelä, specialsakkunnig, utrikesministeriets avdelning för Amerika och Asien, tfn +358 505 115 329
Mikko Autti, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 034

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.