Enheten för utvecklingspolitik

Enheten för utvecklingspolitik har följande uppgifter:

 • den övergripande planeringen av Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete samt uppföljningen av genomförandet
 • verksamhets- och ekonomiplanen för utvecklingssamarbetet, beredning av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal och av budgeten, ekonomisk förvaltning samt statistikföring och rapportering; om förvaltningen, uppföljningen och den interna kontrollen av utvecklingssamarbetsmedlen föreskrivs i särskilda anvisningar
 • utveckling av utvecklingspolitikens och utvecklingssamarbetets metoder samt planerings- och uppföljningssystem, beredning av föreskrifter och anvisningar samt rådgivning, utbildning och stödtjänster
 • samordning av Finlands, EG:s och OECD:s utvecklingspolitik
 • planering och uppföljning av forskning och högskolesamarbete som finansieras med medel för utvecklingssamarbete
 • FINNFUND, räntestödspolitiken samt förvaltningen av räntestödsprojekt till den del som den inte hänför sig till andra avdelningar.

Fax

 • +358 9 160 564 70

E-mail

 • KEO-10@formin.fi

Postaddress

Enheten för utvecklingspolitik
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Suvi Turja
Överinspektör
 • +358 295 350 936
Laura Hassinen
Inspektör
 • +358 295 350 226
Katja Ahlfors
Katja Ahlfors
Enhetschef
Ulla Järvelä-Seppinen
Utvecklingspolitisk rådgivare
utvecklingspolitik
 • +358 50 465 9582
 • +358 295 350 301
Hanna Rinkineva
Ledande sakkunnig
 • +358 295 350 951
Hannele Karppinen
Administrationsansvarig
utvecklingspolitisk utbildning och utvecklingssamarbetsutbildning
 • +358 295 350 938
Katja Karppinen-Njock
Ansvarig tjänsteman
internationell utvecklingspolitik, samstämmighetspolitik
Anna Manninen
Administrationsansvarig
kvalitetsgruppen
 • +358 295 351 337
Johanna Rasimus
Inspektör
 • +358 50 598 6437
Pekka Seppälä
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 999
Suvi Virkkunen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 351 895
 • +358 50 449 3055

Utvecklingspolitiska kommissionen

Postaddress

Utvecklingspolitiska kommissionen
PB 519
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 A
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Marikki Stocchetti
Generalsekreterare
 • +358 50 525 8649
Katja Kandolin
Samordnare
 • +358 295 351 809
 • +358 50 593 6229

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.