Anmälan om dödsfall till befolkningsdatasystemet

När någon dör utomlands kan du få hjälp från Finlands beskickning i landet. Vid behov hjälper Finlands utlandsbeskickningar till med åtgärder i anslutning till begravning, kremering eller hemsändning enligt önskemål från den avlidnas anhöriga. Om den avlidna inte haft försäkring, svarar de anhöriga för alla kostnader.

Om den avlidna transporteras hem i kista eller urna, utfärdar en finländsk rättsläkare dödsattesten.

I övriga fall bör den avlidnas anhöriga sörja för att dödsdagen antecknas i Finlands befolkningsdatasystem. Anmälan om en finsk medborgare som avlidit utomlands görs till magistraten och den kan lämnas in/postas till en finländsk beskickning utomlands som sänder den till magistraten för registrering.

Till blanketten måste man bifoga en legaliserad dödsattest i original eller en av Finlands beskickning bestyrkt kopia av en sådan. Om handlingen är utfärdad på något annat språk än finska, svenska eller engelska, måste den översättas officiellt till någon av dessa språk. Då när översättningen görs utomlands, måste också översättningen legaliseras. I Finland duger en översättning av en auktoriserad översättare som sådan.

De anhöriga betalar kostnaderna för skaffandet av en dödsattest samt för översättningen och legaliseringen av den.