Östavdelningen

Till Östavdelningens geografiska område räknas:

Ryssland, Armenien, Azerbajdjan, Belarus, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Tadjikistan, Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan

Till Östavdelningens uppgifter hör följande:

  • politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska ärenden knutna till bilaterala relationer, till EU:s externa relationer eller till multilaterala verksamhetsorgan, samt ärenden gällande utvecklingssamarbete (för länderna som tillhör området)
  • regionala organisationer och övriga samarbetsorgan
  • förvaltningen av medlen för Östersjösamarbetet, Barentssamarbetet och det arktiska samarbetet, inklusive internationella finansieringsmekanismer
  • ärenden gällande den nordliga dimensionen

Postadress

Östavdelningen
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392420
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.