Avdelningschef, Europaavdelningen

E-post

 • EUR-01@formin.fi

Fax

 • +358 9 160 555 355

Personal

Olli Kantanen
Avdelningschef
 • +358 29 535 0359
Pirjo Välinoro
 • +358 295 350 985
Outi Hella
Ledningssekreterare
 • +358 295 350 554

Biträdande avdelningschefen, Europaavdelningen

E-post

 • EUR-02@formin.fi

Personal

Sari Lehtiranta
Biträdande avdelningschef
 • +358 295 350 969
Outi Hella
Ledningssekreterare
 • +358 295 350 554
Virva Pekkola
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 032
Anu Lager-Veltheim
Administrativ attaché
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 582
Marja-Terttu Tuomioja
Avdelningssekreterare
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 259
 • +358 50 331 7120
Mira Santala
Assistent
 • +358 29 535 0771
Christina Östring
Assistent
 • +358 295 350 827

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.