Avdelningschef, Europaavdelningen

E-post

 • EUR-01@formin.fi

Fax

 • +358 9 160 555 355

Personal

Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve
Avdelningschef
 • +358 295 350 224
Outi Hella
Ledningssekreterare
 • +358 295 350 554
Leo Svahnbäck
 • +358 295 350 721

Biträdande avdelningschefen, Europaavdelningen

E-post

 • EUR-02@formin.fi

Personal

Olli Kantanen
Biträdande avdelningschef
 • +358 29 535 0359
Outi Hella
Ledningssekreterare
 • +358 295 350 554
Leila Aitavaara
Attaché
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 145
Saara Hildén
Säsongarbetare
 • +358 295 350 574
Anu Lager-Veltheim
Administrativ attaché
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 582
Virva Pekkola
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 032
Eija Pöyhönen Rivera
Administrativ attaché
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 430

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.