Avdelningschef, Europaavdelningen

Fax

  • +358 9 160 555 355

E-mail

  • EUR-01@formin.fi

Postaddress

Europaavdelningen
PB 431
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 H
MKH2
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve
Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve
Avdelningschef
  • +358 295 350 224
Veikko Kiljunen
Tjänstemannasekreterare
  • +358 295 350 101
Stella Rummukainen
Säsongarbetare
  • +358 50 569 3165

Biträdande avdelningschefen, Europaavdelningen

E-mail

  • EUR-02@formin.fi

Postaddress

Europaavdelningen
PB 431
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 H
MKH2
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Olli Kantanen
Olli Kantanen
Biträdande avdelningschef
Virva Pekkola
Avdelningssekreterare
Administrationsansvarig
  • +358 295 350 923
Stella Rummukainen
Säsongarbetare
  • +358 50 569 3165

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.