Avdelningschef, Europaavdelningen

Fax

 • +358 9 160 555 355

E-post

 • EUR-01@formin.fi
Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve
Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve
Avdelningschef
 • +358 295 350 224
Veikko Kiljunen
Tjänstemannasekreterare
 • +358 295 350 101
Eeva Vasara
Säsongarbetare
 • +358 295 350 471

Biträdande avdelningschefen, Europaavdelningen

E-post

 • EUR-02@formin.fi
Olli Kantanen
Olli Kantanen
Biträdande avdelningschef
 • +358 29 535 0359
Leila Aitavaara
Attaché
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 145
Minna Likander
Säsongarbetare
 • +358 295 350 537
Virva Pekkola
Avdelningssekreterare
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 923
Eija Pöyhönen Rivera
Administrativ attaché
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 430

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.