Avdelningschef, Europaavdelningen

E-post

  • EUR-01@gov.fi

Fax

  • +358 9 160 555 355

Personal

Olli Kantanen
Avdelningschef
  • +358 29 535 0359
CV
Outi Hella
Ledningssekreterare
Vilma Peltonen
  • +358 295 350 140

Biträdande avdelningschefen, Europaavdelningen

E-post

  • EUR-02@gov.fi

Personal

Sari Lehtiranta
Biträdande avdelningschef
  • +358 295 350 969
Virva Pekkola
Administrationsansvarig
  • +358 295 350 032
Marja-Terttu Tuomioja
Avdelningssekreterare
Administrationsansvarig
  • +358 295 350 259
  • +358 50 331 7120

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.