Behandling av personuppgifter när du söker visum till Finland

Till våra lagstadgade uppgifter hör att behandla och fatta beslut om visumansökningar. Du hittar mer information om ansökan om visum och syftet med personuppgiftsbehandlingen på sidan Visum till Finland.

Vi behandlar uppgifterna i visumansökningar i vårt nationella viseringssystem. Systemet är kopplat till Schengenområdets gemensamma informationssystem för viseringar, VIS (Visa Information System), där uppgifterna i VIS-ansökningar, foton och fingeravtryck sparas.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig i samband med visumansökningar?

Vi behandlar följande personuppgifter när du söker Schengenvisum till Finland: namn, födelsedatum, telefonnummer, adress, e-postadress, uppgifter om arbete, foto, fingeravtryck och övriga uppgifter som du lämnat till oss i ansökningens bilagor. Dessutom kan vi behandla uppgifter om dina familjemedlemmar, om personer som bor i samma hushåll som du och om mottagare i Finland, om uppgifterna behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

Uppgifterna i viseringssystemet bevaras i fem år efter visumet inte längre är giltigt. Detaljerad information om lagringstider finns i VIS-förordningen (artikel 23)(Länk till en annan webbplats.).

Vad vår behandling baserar sig på

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra utrikesförvaltningens rättsliga förpliktelse. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Utrikesministeriets och Finlands beskickningars uppgifter fastställs bland annat i  

  1. lagen om utrikesförvaltningen
  2. statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
  3. viseringskodexen
  4. VIS-förordningen
  5. Lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen.

Överföring av personuppgifter

Vi kan lämna ut dina uppgifter till Finlands försvarsmakt, förundersökningsmyndigheter, ministerierna, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten, kommunens socialmyndigheter, arbetarskyddsmyndigheter och Nödcentralsverket.

Vi har i flera länder utanför EU/EES i enlighet med viseringskodexen lagt ut mottagningen av visumansökningar och utlämnandet av viseringsbeslut på VFS Global (mer information om vilka länder det gäller(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)).

Dina uppgifter kan också lämnas ut med stöd av en lagbaserad begäran om information som en myndighet i en annan Schengenstat eller en myndighet som övervakar den nationella säkerheten fört fram.
 
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra aktörer, om inte något annat föreskrivs i finsk lag eller lokal lagstiftning eller följer av internationella avtal som är bindande för Finland.

Tietosuojaoikeutesi

Tiesithän, että sinulla on myös tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia henkilötietojesi käsittelyymme liittyen. Lue lisää tietosuojaoikeuksistasi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla jäi kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä ulkoasiainhallinnossa, niin voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa tietosuoja(at)formin.fi.