Viseringsrepresentation 

Schengenstaterna kan avtala om att en stat representerar en annan i viseringsärenden. Särskilda avtal görs alltid om iseringsrepresentation, och för Finlands del gäller avtalen bara visumansökningar. Om uppehållstillstånd måste man alltid anhålla av en finländsk beskickning. 

Schengenstaterna är Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Kroatien, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Till exempel kan den som planerar att åka från Vancouver till Finland anhålla om visum av Schweiz generalkonsulat i Vancouver.

På motsvarande sätt kan den som i Tunisien tänker resa till Sverige anhålla om visum av Finlands ambassad i Tunis.

 

På vår webbplats