Anvisningar för sökande – FN:s program för biträdande experter (JPO)

När du söker ett uppdrag som biträdande expert (JPO, Junior Professional Officer) ska ansökan innehålla

 • blanketten med personlig information (blankett P11)
 • ett personligt ansökningsbrev
 • en meritförteckning (cv).

Tips för ifyllande av blankett P11

 • Ange tydligt i procent arbetstiden för alla dina tidigare arbetsuppgifter, dvs. 100% för heltid, 50% för deltid osv.
 • Ange årslönen för dina tidigare jobb (utanför FN).
 • Fastställ årslönen för konsultjobb antingen utifrån uppdragets hela lön eller dagslönen.
 • Tidigare FN-jobb: ange typ av kontrakt (fast anställning, visstidsanställning, konsult, praktikant osv.) och lönenivå (P1, P2). 
 • Ange tydligt om det varit fråga om praktik eller volontärsuppdrag.
 • Redogör för perioder av överlappande anställningsförhållanden i en separat text.

Obs! Alla FN-organisationer använder inte samma P11-blankett. Ladda alltid ner blanketten i utlysningen för just det uppdrag du söker.

Tips för det personliga brevet

För att din ansökan ska sticka ut och leda till en intervju, berätta tydligt och kortfattat i ditt personliga ansökningsbrev om dina styrkor och din kompetens.

Ett bra personligt brev ska ge följande information:

 • varför är du intresserad av uppdraget?
 • hur du uppfyller behörighetskraven?
 • vad har du för arbetserfarenhet som stöder uppdraget?

När du skriver ansökningsbrevet:

 1. Studera befattningsbeskrivningen noga och visa att du förstår organisationens uppgifter och mål. 
 2. Skriv ett skilt brev för varje uppdrag, anpassa det till uppdraget du söker och till organisationens värderingar och stationskrav. Använd befattningsbeskrivningens nyckelord i ditt brev.
 3. Visa hur din bakgrund, dina intressen och erfarenheter motsvarar organisationens behov.
 4. Övertyga läsaren. Berätta vilka värderingar du vill ta med till organisationen.
 5. Komplettera din cv, upprepa den inte. Betona din erfarenhet och kompetens med konkreta exempel som kanske inte nämns i din cv.
 6. Kontrollera att brevet inte innehåller skrivfel eller grammatiska fel. Be någon annan läsa den.

Tips för din meritförteckning

Framhäv dina prestationer i meritförteckningen. Ge arbetsgivaren en uppfattning om din förmåga att lösa problem och berätta om resultaten av ditt arbete.

Använd ett aktivt språk, det gör din meritförteckning intressantare. Med verb som ”coordinate”, ”monitor” eller ”start”, kan du lyfta fram dina viktigaste färdigheter och hur du använt dem för ett visst uppdrag.