Protokolltjänsterna

Till protokolltjänsternas uppgifter hör:

 • relationerna mellan republikens president och främmande staters överhuvud samt mellan republikens president och diplomatiska beskickningar och representanter verksamma i Finland samt arrangemang som hänför sig hit
 • besök på statsöverhuvuds-, statsminister- och utrikesministernivå
 • diplomatiska privilegier och diplomatisk immunitet som grundar sig på internationella överenskommelser och sedvänja samt finsk lagstiftning
 • beviljande av uppehållstillstånd för personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar i Finland och för deras familjemedlemmar
 • beviljande av exekvatur för främmande staters konsulära representanter i Finland
 • ceremonier och etikettfrågor i anslutning till skötseln av internationella relationer

Läs även: Diplomatiska privilegier och rättigheter i Finland (e-publikation, på engelska)

Fax

 • +358 9 160 565 82

E-post

 • PRO@formin.fi

Postadress

Protokolltjänsterna
PB 23
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Snellmansgatan 1 A
00170
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392801
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Matti Heimonen
Matti Heimonen
Protokollchef
 • +358 295 350 559
Outi Hakanen
Biträdande protokollchef
 • +358 295 351 315
Kristiina Vuorenpää
Ledningssekreterare
 • +358 295 351 718
Taru Halmevirta
Ledningsassistent
 • +358 295 350 559

Kansli

Sinikka Malmberg
Jurist
 • +358 295 351 253
Susanna Jacquelin
Administrationsansvarig
honorärkonsuler, diplomatiska privilegier och diplomatisk immunitet
 • +358 295 350 278
Nelli Montonen
Administrationsassistent
Helsinki Diplomatic List, diplomatiska privilegier och diplomatisk immunitet
 • +358 295 351 254
Pirkko Valta-Kervinen
Administrativ attaché
Administrationsansvarig
diplomatregistret, diplomatiska privilegier och diplomatisk immunitet
 • +358 295 350 658

Besök och ceremonier

Anna-Maria Salomaa
Ansvarig tjänsteman
protokollärenden, koordinering av besök
 • +358 295 351 680
 • +358 50 431 6050
Tiina Nelin
Samordnare
 • Tiina.Nelin@formin.fi
 • +358 295 351 745
Jarmo Nojonen
Samordnare
 • +358 295 351 256
Tomi Nenonen
Administrationsassistent
ekonomiadministration, besöksarrangemang
 • +358 295 351 255
Jari Kokkonen
Samordnare
besöksarrangemang, transporter
 • +358 295 350 697
 • +358 40 508 9094

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.