Protokolltjänsterna

Till protokolltjänsternas uppgifter hör:

 • relationerna mellan republikens president och främmande staters överhuvud samt mellan republikens president och diplomatiska beskickningar och representanter verksamma i Finland samt arrangemang som hänför sig hit
 • besök på statsöverhuvuds-, statsminister- och utrikesministernivå
 • diplomatiska privilegier och diplomatisk immunitet som grundar sig på internationella överenskommelser och sedvänja samt finsk lagstiftning
 • beviljande av uppehållstillstånd för personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar i Finland och för deras familjemedlemmar
 • beviljande av exekvatur för främmande staters konsulära representanter i Finland
 • ceremonier och etikettfrågor i anslutning till skötseln av internationella relationer

Läs även: Diplomatiska privilegier och rättigheter i Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (e-publikation, på engelska)

E-post

 • PRO@formin.fi

Fax

 • +358 9 160 565 82

Postadress

Protokolltjänsterna
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Laivastokatu 22 A
00160
HELSINKI
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392801
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Matti Heimonen
Protokollchef
 • +358 295 350 559
Outi Hakanen
Biträdande protokollchef
 • +358 295 351 315
Taru Halmevirta
Ledningssekreterare
 • +358 295 350 559

Kansli

Sinikka Malmberg
Jurist
 • +358 295 351 253
Pirkko Valta-Kervinen
Administrationsansvarig
Diplomatregistret, Diplomatiska privilegier och diplomatisk immunitet
 • +358 295 350 658
Nelli Montonen
Administrationsassistent
Helsinki Diplomatic List, diplomatiska privilegier och diplomatisk immunitet
 • +358 295 351 254
Sami Heikkinen
Administrationsansvarig
Honorärkonsuler i Finland, diplomatiska privilegier och diplomatisk immunitet
 • +358 295 350 118

Besök och ceremonier

Anna-Maria Salomaa
Ansvarig tjänsteman
protokollärenden, koordinering av besök
 • +358 295 351 680
 • +358 50 431 6050
Kristiina Vuorenpää
Samordnare
Besöksarrangemang, agremang, kreditivbrev ceremonier
 • +358 295 351 718
Tomi Nenonen
Samordnare
Besöksarrangemang, MOMS, transporter
 • +358 295 351 255
Kirsi-Marja Sivén
Samordnare
Besöksarrangemang, MOMS, transporter
 • +358 295 350 751
Tiina Nelin
Samordnare
Ceremonier, dekorationer
 • +358 295 351 745
Mikke Kinnari
Samordnare
statliga festtillställningar
Annariina Kukkonen
Administrativ attaché
Konferens rådgivare
 • +358 50 595 7407
 • +358 29 535 0898

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.