Utrikesministeriets ansvarsområden

Utrikesministeriet främjar Finlands och finländarnas säkerhet och välfärd och arbetar för en säker och rättvis värld.


Utrikesministeriet – arbete för Finlands och finländarnas bästa

I fokus för utrikesministeriets verksamhet finns utrikes- och säkerhetspolitiken samt utrikespolitiskt betydelsefulla internationella frågor och internationella relationer i allmänhet. Utrikesministeriet skall också bistå andra förvaltningsgrenar vid samordningen av internationella frågor.