Rysslandsenheten

Till Rysslandsenheten hör följande uppgifter:

 • uppföljning av situationen i Ryssland
 • de bilaterala förbindelserna mellan Finland och Ryssland
 • Europeiska unionens yttre förbindelser för Rysslands del
 • ärenden angående Ryssland i internationella organisationer
 • sekretariatsuppgifter för den ekonomiska samarbetskommissionen mellan Finlands och Rysslands regeringar
 • sekretariatuppgifter för regeringens ministergrupp för Rysslandfrågor

Verksamhetsområde

Ryssland

Fax

 • +358 9 160 556 21

E-post

 • ITA-10@formin.fi
Niklas Lindqvist
Enhetschef
 • +358 295 351 517

Teamet för politiska ärenden

Johanna Birkstedt
Teamledare
 • +358 295 351 817
Outi Isotalo
Ansvarig tjänsteman
EU-Ryssland
Toivo Martikainen
Ansvarig tjänsteman
EU-Ryssland
 • +358 295 350 310
Pekka Vasara
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 523

Teamet för bilaterala och handelsekonomiska relationer

Kaisa Honka-Hallila
Teamledare
 • +358 295 350 109
Pasi Kokkonen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 50 470 1142
Vesa Nevalainen
Inspektör
 • +358 295 350 704

Regionalt samarbete

Jatta Jämsén
Teamledare
 • +358 295 350 378
Jari Vilén
Ledande sakkunnig
Ambassadör för Barents och nordiska dimension
 • +358 295 350 381
Anita Koivuselkä
Sakkunnig
 • +358 295 351 466
Leniitta Soini Billstam
Biträdande ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 437

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.