Rysslandsenheten

Till Rysslandsenheten hör följande uppgifter:

 • uppföljning av situationen i Ryssland
 • bilaterala ärenden mellan Finland och Ryssland
 • Europeiska unionens politik gällande Ryssland, inklusive sanktioner
 • ärenden gällande Ryssland i internationella organisationer
 • ärenden gällande den nordliga dimensionen
 • ärenden gällande Barents euroarktiska råd
 • förvaltningen av medlen för Östersjösamarbetet, Barentssamarbetet och det arktiska samarbetet, inklusive internationella finansieringsmekanismer

E-post

 • ITA-10@gov.fi

Fax

 • +358 9 160 556 21

Personal

Joonas Heiskanen
Enhetschef
 • +358 295 350 535

Teamet för politiska ärenden

Johanna Birkstedt
Teamledare
Rysslandspolitik
 • +358 295 351 817
Jyrki Terva
Ansvarig tjänsteman
EU-Ryssland
 • +358 295 350 939
Vesa Kekäle
Mediarådgivare
 • +358 295 351 685
Niina Nykänen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 175
Henrik Veikanmaa
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 424

Teamet för bilaterala ärenden

Maarit Keitanen
Teamledare
 • +358 295 350 036
Timo Tolvanen
Inspektör
 • +358 295 350 175

Regional samarbete

Marja Joenusva
Ambassadör för Barentsregionen och den nordliga dimensionen
 • +358 295 350 622
Anita Koivuselkä
Sakkunnig
 • +358 295 351 466
Aaro Tuovinen
Biträdande ansvarig tjänsteman
nordliga dimensionen
 • +358 295 350 468

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.