Rysslandsenheten

Till Rysslandsenheten hör följande uppgifter:

 • uppföljning av situationen i Ryssland
 • de bilaterala förbindelserna mellan Finland och Ryssland
 • Europeiska unionens yttre förbindelser för Rysslands del
 • ärenden angående Ryssland i internationella organisationer
 • sekretariatsuppgifter för den ekonomiska samarbetskommissionen mellan Finlands och Rysslands regeringar
 • sekretariatuppgifter för regeringens ministergrupp för Rysslandfrågor

E-post

 • ITA-10@formin.fi

Fax

 • +358 9 160 556 21

Personal

Niklas Lindqvist
Enhetschef
 • +358 295 351 517

Teamet för politiska ärenden

Johanna Birkstedt
Teamledare
 • +358 295 351 817
Saara Nikkinen
Ansvarig tjänsteman
EU-Ryssland

Teamet för bilaterala och handelsekonomiska relationer

Kaisa Honka-Hallila
Teamledare
 • +358 295 350 109
Pasi Kokkonen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 50 470 1142
Timo Tolvanen
Inspektör

Regional samarbete

Jatta Jämsén
Teamledare
 • +358 295 350 378
Jari Vilén
Ledande sakkunnig
Ambassadör för Barents och nordiska dimension
 • +358 295 350 381
Minna Kokkonen
Biträdande ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 738
Anita Koivuselkä
Sakkunnig
 • +358 295 351 466
Tuomas Sottinen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 151

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.