Rysslandsenheten

Till Rysslandsenheten hör följande uppgifter:

 • uppföljning av situationen i Ryssland
 • de bilaterala förbindelserna mellan Finland och Ryssland
 • Europeiska unionens yttre förbindelser för Rysslands del
 • ärenden angående Ryssland i internationella organisationer
 • sekretariatsuppgifter för den ekonomiska samarbetskommissionen mellan Finlands och Rysslands regeringar
 • sekretariatuppgifter för regeringens ministergrupp för Rysslandfrågor

Verksamhetsområde

Ryssland

Fax

 • +358 9 160 556 21

E-mail

 • ITA-10@formin.fi

Postaddress

Rysslandsenheten
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 G
MKG1
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Niklas Lindqvist
Niklas Lindqvist
Enhetschef
 • +358 295 351 517
Mia Markusas
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 823

Teamet för politiska ärenden

Pekka Hirvonen
Teamledare
 • +358 295 351 407
Outi Isotalo
Ansvarig tjänsteman
EU-Ryssland
 • +358 295 351 748
Emilia Autio
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 249

Teamet för bilaterala och handelsekonomiska relationer

Johanna Lukkarila
Teamledare
 • +358 295 351 589
Timo Tolvanen
Inspektör
 • +358 295 351 474
Mari Ahmed
Mari Ahmed
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 265
Sanna Orava
Ansvarig tjänsteman
Ryssland, bilaterala relationer
 • +358 295 350 009

Regionalt samarbete

Birgit Autere
Teamledare
Regionalt samarbete, Nordliga dimensionen
 • +358 295 351 240
Marja-Leena Vuorenpää
Ledande sakkunnig
 • +358 295 351 475
Hannele Lehtimäki
Biträdande ansvarig tjänsteman
nordliga dimensionen
 • +358 295 351 468
Anita Koivuselkä
Sakkunnig
 • +358 295 351 466

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.