Utvecklingsfinansiärernas upphandlingar erbjuder möjligheter för företag

Finansiärer av utvecklingssamarbete – till exempel FN, Världsbanken, EU och regionala utvecklingsbanker – finansierar årligen projekt i utvecklingsländer för flera miljarder euro. Finansiärernas beslut om donationer, lån och investeringar grundar sig på mångåriga samarbetsprogram som genomförs inom olika sektorer som bestäms av mottagaren och finansiären tillsammans.

En stor del av finansieringen går till att införskaffa olika varor, apparater och tjänster och det görs genom ett upphandlingsförfarande. Den största delen av upphandlingarna görs i utvecklingsländer. På dessa marknader finns ett behov av hållbara och innovativa lösningar, som helst redan ska ha testats i praktiken och som hjälper länderna att nå de globala målen för hållbar utveckling. Det finns en efterfrågan på pålitliga entreprenörer, leverantörer, planerare och konsulter.

Utrikesministeriet samarbetar med internationella organisationer och ger information om organisationernas upphandlingsprocesser och kontakteruppgifter. Ambassaderna ger allmän information och förmedlar kontakter till organisationer i sitt stationeringsland och kan hjälpa företag i samband med möten med myndigheter.

Också Business Finlands temaprogram för tillväxtmarknader(Länk till en annan webbplats.) hjälper företag i utvecklingsfinansiärernas upphandlingar.

Mer information om internationella upphandlingar: ambassadör Pekka Voutilainen. Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornam.efternamn@formin.fi.

Läs mer (på finska):

Opas kehitysrahoittajien hankintoihin – Käsikirja yrityksille 150 miljardin euron markkinoihin (PDF, 4 MB)