Utmärkelsetecken till utländska medborgare

Utlänningar kan förlänas utmärkelsetecken för betydande tjänster Finland till fromma. Protokolltjänsterna vid utrikesministeriet bereder och utrikesministern undertecknar framställningarna om förläning av utmärkelsetecken till ordenskapitlet för Finlands Vita Ros och Finlands Lejon ordnar.

Det slutgiltiga beslutet om förläning av utmärkelsetecken fattas av ordens stormästare, dvs. republikens president. 

Utmärkelsetecken som förlänas utländska medborgare handlar om ett offentliga tack från presidentens sida för långvarig tjänst Finland till fromma. Det kan till exempel handla om aktiva insatser på kulturens eller ekonomins område, eller i egenskap av honorärkonsul.

Utmärkelsetecken förlänas för särskilda meriter utöver i frågavarande persons egentliga tjänsteutövning som ett bevis på ett personligt engagemang för Finland.

Sidansvarig