Enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden

Enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden har följande uppgifter:

 • utveckling av mänskliga rättigheter
 • regelbunden rapportering om och uppföljning av genomförandet av fördrag om mänskliga rättigheter
 • företrädande av finska staten i internationella rättskipnings- och undersökningsorgan som behandlar klagomål rörande mänskliga rättigheter samt övriga rättsliga frågor som gäller dessa organ
 • verkställighetsåtgärder rörande klagomål över mänskliga rättigheter
 • internationell beredning och författningsberedning rörande mänskliga rättigheter
 • rättsliga utlåtanden, experthjälp och rådgivning rörande mänskliga rättigheter.

Fax

 • +358 9 160 559 51

Telefon

 • +358 295 350 159

E-post

 • OIK-40@formin.fi
Krista Oinonen
Enhetschef
 • +358 295 351 172
Päivi Rotola-Pukkila
Lagstiftningsråd
 • +358 295 351 922
Satu Sistonen
Lagstiftningsråd
 • +358 295 351 789
Minna Väinölä
Assistent
 • +358 295 350 159
Katja Fokin
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 351 176
Helinä Heikkinen
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 350 476
Katja Kuuppelomäki
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 351 175
Miila Pöntinen
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 350 208

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.