Enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden

Enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden har följande uppgifter:

 • utveckling av mänskliga rättigheter
 • deltagande i verksamheten vid internationella organisationer som anknyter till enhetens verksamhet
 • regelbunden rapportering om och uppföljning av genomförandet av fördrag om mänskliga rättigheter
 • företrädande av finska staten i internationella rättskipnings- och undersökningsorgan som behandlar klagomål rörande mänskliga rättigheter samt övriga rättsliga frågor som gäller dessa organ
 • verkställighetsåtgärder rörande klagomål över mänskliga rättigheter
 • internationell beredning och författningsberedning rörande mänskliga rättigheter
 • rättsliga utlåtanden, experthjälp och rådgivning rörande mänskliga rättigheter.

Fax

 • +358 9 160 559 51

Phone

 • +358 295 350 159

E-mail

 • OIK-40@formin.fi

Postaddress

Enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden
PB 411
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 A
MKA1
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Krista Oinonen
Enhetschef
 • +358 295 351 172
Päivi Rotola-Pukkila
Lagstiftningsråd
 • +358 295 351 922
Minna Väinölä
Assistent
 • +358 295 350 159
Katja Fokin
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 351 176
Marjatta Hiekka
Lagstiftningsråd
 • +358 295 351 154
Katja Kuuppelomäki
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 351 175
Satu Sistonen
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 351 789
Liisa Valjento
Ambassadråd
 • +358 295 351 153

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.