Enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden

Enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden har följande uppgifter:

 • utveckling av mänskliga rättigheter
 • regelbunden rapportering om och uppföljning av genomförandet av fördrag om mänskliga rättigheter
 • företrädande av finska staten i internationella rättskipnings- och undersökningsorgan som behandlar klagomål rörande mänskliga rättigheter samt övriga rättsliga frågor som gäller dessa organ
 • verkställighetsåtgärder rörande klagomål över mänskliga rättigheter
 • internationell beredning och författningsberedning rörande mänskliga rättigheter
 • rättsliga utlåtanden, experthjälp och rådgivning rörande mänskliga rättigheter.

E-post

 • OIK-40@gov.fi

Telefon

 • +358 295 160 01

Personal

Krista Oinonen
Lagstiftningsråd
Enhetschef
 • +358 295 351 172
Cecilia Ek
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 051
Marjatta Hiekka
Lagstiftningsråd
 • +358 295 351 023
Katja Pasanen
Juridisk specialsakkunnig
 • +358 295 350 949
Päivi Rotola-Pukkila
Lagstiftningsråd
 • +358 295 350 756
Pilvi Rämä
Juridisk specialsakkunnig
 • +358 295 350 532
Satu Sistonen
Juridisk specialsakkunnig
 • +358 295 351 789
Elina Soininen
Juridisk specialsakkunnig
 • +358 295 350 285
Minna Väinölä
Biträdande ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 159

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.