Finlands ordförandeskap 2021-2023

Finland har glädjen att vara ordförande för Barents euroarktiska råd (Barentsrådet) för två års tiden från oktober 2021 till oktober 2023. Sedan Barentssamarbetet inleddes 1993 har det utgjort en av de viktigaste hörnstenarna i samarbetet i den arktiska regionen, och Finland betonar samarbetets fortsatta betydelse. År 2023 fyller Barentssamarbetet 30 år och tanken är att uppmärksamma jubileet med ett särskilt statsministermöte, förutsatt att omständigheterna tillåter det.

Verksamheten under Finlands ordförandeskap grundar sig på FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, den europeiska gröna given och Barentsprogrammet 2019–2023 som antagits av Barents regionråd.

Vi fokuserar på att främja hållbar utveckling och en sund miljö, kontakter mellan människor samt transporter och goda förbindelser.

Regionerna och landskapen har en nyckelroll när det gäller att främja samarbete mellan människorna i Barentsregionen. När det gäller kontakter mellan människor fokuserar Finland framför allt på de unga. De unga är nyckeln till Barentsregionens framtid och de är av avgörande betydelse för om regionen kan förbli levande och utvecklas ytterligare.

Fred, stabilitet, ett fungerande samarbete och få spänningar mellan våra arktiska grannar har varit och är fortfarande en av huvudpunkterna på Finlands utrikespolitiska dagordning.