Nationella säkerhetsmyndigheten

Nationella säkerhetsmyndigheten lyder under statssekreteraren som är kanslichef. Dess uppgift är att:

 • styra och övervaka att sekretessbelagt internationellt informationsmaterial skyddas och behandlas på ett ändamålsenligt sätt
 • inom hela statsförvaltningen
 • i företag och institutioner som behandlar internationellt klassificerat material
 • samordna verksamheten vid de utsedda säkerhetsmyndigheterna (DSA) och den nationella myndigheten för datakommunikationssäkerhet (NCSA)
 • representera Finland vid internationella möten om informationssäkerhet
 • förhandla om bilaterala och multilaterala avtal om informationssäkerhet
 • utfärda intyg om personsäkerhet för internationellt samarbete

Läs mera:

Fax

 • +358 9 160 551 40

Telefon

 • +358 9 160 558 90

E-post

 • NSA@formin.fi
 • NSA@formin.tuve.fi

Postadress

Nationella säkerhetsmyndigheten
PB 453
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 B
KAB
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392058
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Anu Laamanen
Nationell säkerhetsmyndighet (NSA)
Mikael Juhani Raivio
Jurist
 • +358 295 351 392
Jaana Heino
Administrativ attaché
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 870
Raino Heinonen
Administrativ attaché
Anne Kansanoja
Assistent
 • +358 295 350 064
Sauli Kokkonen
Administrationsassistent
 • +358 295 351 336
Benitta Martikainen
Assistent
Juha Sarvikas
Administrativ attaché
 • +358 295 351 684

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.