Nationella säkerhetsmyndigheten

Nationella säkerhetsmyndigheten lyder under statssekreteraren som är kanslichef. Dess uppgift är att:

 • styra och övervaka att sekretessbelagt internationellt informationsmaterial skyddas och behandlas på ett ändamålsenligt sätt
 • inom hela statsförvaltningen
 • i företag och institutioner som behandlar internationellt klassificerat material
 • samordna verksamheten vid de utsedda säkerhetsmyndigheterna (DSA) och den nationella myndigheten för datakommunikationssäkerhet (NCSA)
 • representera Finland vid internationella möten om informationssäkerhet
 • förhandla om bilaterala och multilaterala avtal om informationssäkerhet
 • utfärda intyg om personsäkerhet för internationellt samarbete

Läs mera:

Fax

 • +358 9 160 551 40

E-mail

 • NSA@formin.fi

Postaddress

Nationella säkerhetsmyndigheten
PB 453
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 B
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392058
Operator: OpusCapita Solutions Oy

Anu Laamanen
Nationell säkerhetsmyndighet (NSA)
Raino Heinonen
Administrativ attaché
 • +358 295 351 336
Johanna Erkkilä
Jurist
Anne Kansanoja
Assistent
 • +358 295 350 064
Jesse Järvenpää
Jurist
Benitta Martikainen
Assistent
 • +358 295 350 175
Jutta Kaskimäki
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 351 156
Liisa Oravisto Gomes
Ansvarig tjänsteman
specialuppdrag
Petteri Simukka
Assistent
 • +358 295 350 731
Juha Sarvikas
Administrativ attaché
 • +358 295 351 684
 • http://formin.finland.fi/nsa
Eeva-Maria Sääskilahti
Administrationsansvarig
NSA (Nationella säkerhetsmyndigheten) intyg och företagssäkerhet
 • +358 295 351 870
Markku Voutilainen
Assistent
 • markku.voutilainen@formin.fi
 • +358 295 350 202

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.