Nationella säkerhetsmyndigheten

Nationella säkerhetsmyndigheten lyder under statssekreteraren som är kanslichef. Dess uppgift är att:

 • styra och övervaka att sekretessbelagt internationellt informationsmaterial skyddas och behandlas på ett ändamålsenligt sätt
 • inom hela statsförvaltningen
 • i företag och institutioner som behandlar internationellt klassificerat material
 • samordna verksamheten vid de utsedda säkerhetsmyndigheterna (DSA) och den nationella myndigheten för datakommunikationssäkerhet (NCSA)
 • representera Finland vid internationella möten om informationssäkerhet
 • förhandla om bilaterala och multilaterala avtal om informationssäkerhet
 • utfärda intyg om personsäkerhet för internationellt samarbete

Läs mera:

E-post

 • nsa@formin.fi
 • nsa.formin@govsec.fi

Postadress

Nationella säkerhetsmyndigheten
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392058
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Päivi Kaukoranta
Nationell säkerhetsmyndighet (NSA)
 • +358 295 350 340
CV
Mikael Raivio
Jurist
 • +358 295 351 392
Ville Salmi
Jurist
 • +358 295 350 029
Sauli Kokkonen
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 336
Anne Kansanoja
Administrationsansvarig
NSA (Nationella säkerhetsmyndigheten) intyg och företagssäkerhet
 • +358 295 350 064
Stefan Weckström
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 706
Jaana Heino
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 752
Juha Nojonen
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 407

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.