Anvisningar för Twinning

Twinningprojekten kan genomföras av en myndighet eller av en annan offentlig aktör med kommissionens godkännande. Projekten genomförs självständigt eller i samarbete med ett annat medlemsland.

Regelverket som styr Twinningprojekt finns i en manual som EU-kommissionen har utarbetat. Du hittar manualen och bilagorna på den här sidan.

En ny Twinningmanual gavs ut i juni 2017. Den gäller för de projekt som öppnats för anbudsomgång efter den 1 juli 2017. För de projekt som startades före det gäller versionen från 2014.

Twinning-projektens arrangörer utses genom en anbudstävlan som är öppen för alla EU-länder. Varje medlemsland kan endast lämna in ett anbud, och vi ber er därför meddela i ett så tidigt skede som möjligt om ni planerar att lämna in ett anbud på adressen twinning(at)formin.fi

 

 

Nationella Twinning och TAIEX-teamet

Utrikesministeriets Twinning-team är Finlands samordnare för Twinning och TAIEX-projekt, och de hjälper myndigheter att göra projektanbud och genomföra projekt. Du kan alltid kontakta teamet om du vill veta mera om verksamheten.

Postadress:

Utrikesministeriet
Nationella Twinning och TAIEX-teamet
PB 429
00023  STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Maringatan 22 G
MKG3
00160  HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Tiina Järvelä
  • Ansvarig tjänsteman, Twinningsamordning
  • tfn  +358 295 351 555

Eerikki Vainio

  • Ansvarig tjänsteman, TAIEX-samordning
  • tfn +358 295 350 363