Understatssekreterare (Internationell handel)

Internationell handel, Amerika, Asien och Oceanien

Bistår ministern och statssekreteraren som är kanslichef vid handläggningen av uppgifter som ankommer på statssekreteraren som är kanslichef, främjar och samordnar utrikesministeriets och andra myndigheters verksamhet vid skötseln av internationella ärenden, samordnar handläggningen inom ministeriet av de uppgifter som hör till den egna uppgiftsbilden och följer särskilt med de avdelningar som är centrala med tanke på den egna uppgiftsbilden.

E-post

  • avs-kpo@formin.fi

Postadress

Utrikesministeriet
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Sjöekipaget
Marinkasernsgatan 5 F
00160
HELSINKI
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392201
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Nina Vaskunlahti
Understatssekreterare, internationell handel
  • +358 295 350 052
CV
Marja Nykänen
Ledningssekreterare
  • +358 295 350 811
Erkki Seppänen
Tjänstemannasekreterare
  • +358 295 351 565

Nätverket Business to Government

E-post

  • tsl-05@formin.fi
Matti Lassila
Ambassadör för energi och cirkulär ekonomi
Marjaana Sall
Ambassadör för utbildning
  • +358 295 350 266
  • +358 50 475 3491
Jarmo Sareva
Ambassadör för innovation
  • +358 295 350 418
Pekka Voutilainen
Ambassadör för handel och utveckling
  • +358 295 350 362

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.