Understatssekreterare (externa ekonomiska relationer)

Externa ekonomiska relationer, Amerika, Asien och Oceanien

Bistår ministern och statssekreteraren som är kanslichef vid handläggningen av uppgifter som ankommer på statssekreteraren som är kanslichef, främjar och samordnar utrikesministeriets och andra myndigheters verksamhet vid skötseln av internationella ärenden, samordnar handläggningen inom ministeriet av de uppgifter som hör till den egna uppgiftsbilden och följer särskilt med de avdelningar som är centrala med tanke på den egna uppgiftsbilden.

E-post

 • avs-tuo@formin.fi

Postadress

Utrikesministeriet
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Södra Esplanaden 4
00130
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392201
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Nina Vaskunlahti
Understatssekreterare, externa ekonomiska relationer
 • +358 295 350 052
CV
Hannu Lehtinen
Ledningsassistent
 • +358 295 350 450
Erkki Seppänen
Tjänstemannasekreterare
 • +358 295 351 565

Nätverket Business to Government

E-post

 • tsl-05@formin.fi
Matti Lassila
Ambassadör för energi och cirkulär ekonomi
 • +358 50 467 9186
 • +358 295 350 299
Marjaana Sall
Ambassadör för utbildning
 • +358 295 350 266
Jarmo Sareva
Ambassadör för innovation
 • +358 295 350 418
Päivi Sillanaukee
Ambassadör för hälsa och välfärd
 • +358 295 350 705
Pekka Voutilainen
Ambassadör för handel och utveckling
 • +358 295 350 362

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.