Understatssekreterare (externa ekonomiska relationer)

Externa ekonomiska relationer, Amerika, Asien och Oceanien

Bistår ministern och statssekreteraren som är kanslichef vid handläggningen av uppgifter som ankommer på statssekreteraren som är kanslichef, främjar och samordnar utrikesministeriets och andra myndigheters verksamhet vid skötseln av internationella ärenden, samordnar handläggningen inom ministeriet av de uppgifter som hör till den egna uppgiftsbilden och följer särskilt med de avdelningar som är centrala med tanke på den egna uppgiftsbilden.

E-post

  • avs-tuo@formin.fi

Postadress

Utrikesministeriet
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Södra Esplanaden 4
00130
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392201
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Nina Vaskunlahti
Nina Vaskunlahti
Understatssekreterare, externa ekonomiska relationer
  • +358 295 350 052
CV
Hannu Lehtinen
Ledningssekreterare
  • +358 295 350 450
Erkki Seppänen
Tjänstemannasekreterare
  • +358 295 351 565

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.