Utrikesministeriets ansvarsrapport

Utrikesministeriet har tagit fram sin första ansvarsrapport. Ramen för ansvarsrapporteringen utgörs av Förenta Nationernas handlingsprogram (Agenda2030) med 17 globala mål för hållbar utveckling.

Arbetet med att upprätta en ansvarsrapport grundar sig på Statskontorets anvisning om ansvarsrapportering inom statsförvaltningen. Anvisningen är avsedd för alla ministerier, ämbetsverk och inrättningar. En ansvarsrapport ska tas fram årligen.

Utrikesministeriets mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) som rapporten gäller är SDG 4 (God utbildning), SDG 5 (Jämställdhet), SDG 13 (Bekämpa klimatförändringarna), SDG 16 (Fredliga och inkluderande samhällen) och SDG 17 (Genomförande och globalt partnerskap). I arbetet med rapporten har medverkat flera olika avdelningar och enheter vid ministeriet. 

Ministeriets ansvarsrapport visar både de positiva resultaten (positivt klimatavtryck) och de negativa effekterna av ministeriets verksamhet (negativt klimatavtryck) med beaktande av den ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionen. När det gäller det negativa klimatavtrycket fokuserar rapporten särskilt på minskning av klimatavtrycket. Rapporten innehåller också ett avsnitt om ministeriets hållbara förvaltning.

Utrikesministeriets ansvarsrapport 2022 (PDF)

Lisätietoja

Mer information om utrikesministeriets ansvarsrapport ges av Mikael Långström, ambassadråd, Agenda 2030-samordnare, tfn 0295 351 371