Barentssamarbetet

Barentssamarbetet tillför ett regionalt och praktiskt perspektiv till det mer omfattande arktiska samarbetet.

Soini ja Lavrov. Kuva: Juha Sarkkinen
Finland var ordförande i Barentsrådet 2013–2015. Utrikesminister Timo Soini och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov träffades i Uleåborg i oktober 2015 när minister Soini överräckte ordförandeklubban åt minister Lavrov. Foto: Juha Sarkkinen.

Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council, BEAC) grundades 1993 på initiativ av Norge utifrån den så kallade Kirkenesdeklarationen. Barentsrådets syfte är att främja stabilitet och hållbar utveckling i Barentsregionen, det vill säga norra Finland, Sverige, Norge och Ryssland.

Barentssamarbetet innefattar inte säkerhetspolitik och maritimt samarbete.

Rådet består av Norge, Sverige, Finland, Ryssland, Danmark, Island och EU. Nederländerna, Storbritannien, Italien, Japan, Kanada, Polen, Frankrike, Tyskland och Förenta staterna har observatörsstatus.

Barentsrådets tvååriga ordförandeskap roterar mellan länderna i regionen, det vill säga Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Finland var ordförande i Barentsrådet 2013–2015.

Mellan rådets utrikesministermöten, som hålls vartannat år, samordnas arbetet av en tjänstemannakommitté (Committee of Senior Officials, CSO) som sammanträder tre–fyra gånger per år.

Regionråd för samarbete på regionalnivå

Samtidigt som man grundade Barentsrådet grundades också Barents regionråd (Barents Regional Council, BRC). Regionrådet tillför expertis om regionala frågor till Barentssamarbetet.

I regionrådet ingår de finländska landskapen Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Norra Karelen, de svenska länen Västerbotten och Norrbotten, de norska fylkena Finnmark, Tromsö och Nordland samt de ryska delrepublikerna Karelen och Komi, oblasterna Murmansk och Archangelsk samt det autonoma distriktet Nentsien.

Praktiskt samarbete i arbetsgrupper

Det praktiska samarbete utförs i sektorvisa arbetsgrupper varav en del är på regeringsnivå och vissa är regionala medan andra förenar statliga och regionala aktörer. Samarbetsområdena är miljön och klimatförändringen, social- och hälsovårdsområdet, kultur, ungdom, trafik och logistik, ekonomi, energi, skog, turism, utbildning och forskning samt tullsamarbete.

Separat från de andra arbetsgrupperna verkar en blandkommitté för räddningssektorn, som arbetar utifrån ett avtal om räddningstjänst i Barentsregionen som undertecknades 2008.

I arbetsgruppen för urfolk i Barentsregionen deltar företrädare för regionens samer, nentser och vepser. Arbetsgruppen har rätt att delta i de andra arbetsgruppernas möten.

Det internationella Barentssekretariatet (International Barents Secretariat, IBS) är beläget i Kirkenes i Norge och inledde sitt arbete i januari 2008. Sekretariatet stöder både det mellanstatliga och det regionala Barentssamarbetet.

 

På andra webbplatser

Sidansvarig