Internationellt samarbete inom vattensektorn

Vatten är en central förutsättning för både hållbar utveckling och säkerhet. Det finländska vattenkunnandet ligger på en hög nivå. Därför har vatten en viktig roll i utrikesministeriets utvecklings- och handelspolitik och i vidare bemärkelse även i utrikes - och säkerhetspolitiken.

En vattenpost i Thaprek i centrala Nepal. Bild: Narendra Shrestha

Finlands internationella strategi för vattensektorn

Målet för Finlands internationella strategi för vattensektorn (Finnish Water Way) är en ansvarsfull och rättvis vattenförsörjning globalt. Strategin som löper fram till 2030 fokuserar på hållbar förvaltning av vattenresurser. Arbetet med att införa Finnish Water Way-strategin samordnas av Antti Rautavaara, särskild representant för vattenfrågor vid utrikesministeriets center för fredsmedling.

Den särskilda representanten främjar internationella vattenfrågor tillsammans med andra aktörer inom statsförvaltningen och bidrar till konsekvensen i Finlands internationella vattenpolitik.

Ytterligare information:

Antti Rautavaara
särskild representant för vattenfrågor
tfn 0295 350 172

Åtagandet för vattenansvar

Utrikesministeriet har tillsammans med Aaltouniversitetet, Naturresursinstitutet, jord - och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Teknologiska forskningscentralen VTT och WWF Finland tagit fram ett åtagande för vattenansvar.

Åtagandet uppmuntrar företag att identifiera vattenrisker i upphandlings- och värdekedjorna, se till att deras verksamhetsställen är ansvarsfulla i fråga om vatten samt att utveckla en hållbar användning och förvaltning av vatten i samarbete med intressegrupperna både i Finland och globalt. Åtagandet för vatten är en del av det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling(Länk till en annan webbplats.).

I Finland är förvaltningen av vattenresurserna och gränsvattensamarbetet av toppklass. Nästan hälften av finländarnas vattenfotavtryck bildas dock i utlandet, också i vattenfattiga områden och i synnerhet via jordbruksprodukter. De finländska företagens värdekedjor når fram till områden som lider av vattenbrist, vattenförorening och förvaltningsproblem. På grund av typen och omfattningen av företagens verksamhet har de en central roll och ett centralt ansvar när det gäller att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030), även det vattenrelaterade målet.

Finland har länge bidragit till en hållbar och jämlik förvaltning av vattenresurserna samt främjat gränsvattensamarbetet både globalt och regionalt. Finlands första utvecklingssamarbetsprojekt inom vattensektorn inleddes i Tanzania för över fyrtio år sedan och vattnet är fortfarande en av hörnstenarna i Finlands utvecklingspolitik.

Finlands utvecklingssamarbete har gett väldigt bra resultat: till exempel 2019-2021 fick omkring 1,5 miljoner människor tillgång till vatten i Nepal och Etiopien med Finlands stöd.

Utrikesministeriet uppmuntrar företagen att ingå ett eget åtagande i enlighet med de steg och principer som anges i åtagandet för vattenansvar.