Internationell politik och internationellt samarbete inom vattensektorn

Vatten är en central förutsättning för både hållbar utveckling och säkerhet. Det finländska vattenkunnandet ligger på en hög nivå. Vatten har en viktig roll i utrikesministeriets utvecklings- och handelspolitik och i vidare bemärkelse som en del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock

Finlands internationella strategi för vattensektorn

Målet för Finlands internationella strategi för vattensektorn (Finnish Water Way) är en ansvarsfull och rättvis vattenförsörjning globalt. Strategin som löper fram till 2030 fokuserar på en hållbar förvaltning av vattenresurser och tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna i anslutning till vatten.

Ministerierna utarbetar årligen verksamhetsplaner som styr genomförandet av strategin.

Finlands internationella strategi för vattensektorn och de årliga verksamhetsplanerna

Särskild representant för vattenfrågor

Arbetet med att verkställa Finlands internationella strategi för vattensektorn leds av Antti Rautavaara, särskild representant för vattenfrågor. Den särskilda representanten förbättrar samstämmigheten i Finlands internationella vattenpolitik.

Den särskilda representanten för vattenfrågor för samman det finländska vattensamfundet och utländska partner för att främja en vattensäker värld före 2030. Den särskilda representanten samordnar verksamheten vid de fem ministerier som verkställer den internationella strategin för vattensektorn och företräder ministerierna i internationella sammanhang.

Uppgiften som särskild representant är placerad vid centret för fredsmedling vid utrikesministeriets politiska avdelning.

Antti Rautavaara
särskild representant för vattenfrågor
tfn 0295 350 172
Bio - Antti Rautavaara (på engelska, PDF)

Mer information

 • Antti Rautavaara
  särskild representant för vattenfrågor
  tfn 0295 350 172
  Bio - Antti Rautavaara (på engelska, PDF)
 • Virpi Turunen
  Ambassadråd (vattenfrågor)
  Tfn 0295 350813
 • Jukka Ilomäki
  Rådgivare i vattenfrågor
  0295 350093
 • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.