Internationell politik och samarbete inom vattensektorn

Vatten är en central förutsättning för både hållbar utveckling och säkerhet. Det finländska vattenkunnandet ligger på en hög nivå. Därför har vatten en viktig roll i utrikesministeriets utvecklings- och handelspolitik och i vidare bemärkelse även i utrikes - och säkerhetspolitiken.

Bild: Antti Rautavaara

Finlands internationella strategi för vattensektorn

Målet för Finlands internationella strategi för vattensektorn (Finnish Water Way) är en ansvarsfull och rättvis vattenförsörjning globalt. Strategin som löper fram till 2030 fokuserar på hållbar förvaltning av vattenresurser.

Arbetet med att införa Finnish Water Way-strategin samordnas av Antti Rautavaara, särskild representant för vattenfrågor vid utrikesministeriets center för fredsmedling.

Den särskilda representanten främjar internationella vattenfrågor tillsammans med andra aktörer inom statsförvaltningen och bidrar till konsekvensen i Finlands internationella vattenpolitik.

Ytterligare information

Antti Rautavaara
särskild representant för vattenfrågor
tfn 0295 350 172

Utvecklingssamarbete inom vattensektorn

Finland har länge bidragit till en hållbar och jämlik förvaltning av vattenresurserna samt främjat gränsvattensamarbetet både globalt och regionalt. Finlands första utvecklingssamarbetsprojekt inom vattensektorn inleddes i Tanzania för över fyrtio år sedan och vattnet är fortfarande en av hörnstenarna i Finlands utvecklingspolitik.

Finlands utvecklingssamarbete har gett väldigt bra resultat: till exempel 2019-2021 fick omkring 1,5 miljoner människor tillgång till vatten i Nepal och Etiopien med Finlands stöd.

En vattenpost i Thaprek i centrala Nepal. Bild: Narendra Shrestha

Vattenansvar

I Finland är förvaltningen av vattenresurserna och gränsvattensamarbetet av toppklass. Mer än hälften av finländarnas vattenfotavtryck bildas dock i utlandet, också i områden med vattenstress. De finländska företagens värdekedjor når fram till områden som lider av vattenbrist, vattenförorening och förvaltningsproblem. På grund av verksamhetens art och omfattning har företagen en viktig roll och ett centralt ansvar för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Det globala målet för hållbar utveckling Rent vatten och sanitet för alla är ett betydande mål med tanke på att uppnå alla Agenda 2030:s mål. Det har också ett starkt samband med många andra mål för hållbar utveckling.  

Åtagandet för vattenansvar har tagits fram av utrikesministeriet tillsammans med Aalto-universitetet, Naturresursinstitutet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Teknologiska forskningscentralen VTT och WWF Finland.

Åtagandet uppmuntrar företag att identifiera vattenrisker i upphandlings- och värdekedjorna, se till att deras verksamhetsställen är ansvarsfulla i fråga om vatten samt att utveckla en hållbar användning och förvaltning av vatten i samarbete med intressegrupperna både i Finland och globalt. Åtagandet för vatten är en del av det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling(Länk till en annan webbplats.). Utrikesministeriet uppmuntrar företagen att ingå ett eget åtagande i enlighet med de steg och principer som anges i åtagandet för vattenansvar.

Ett av målen i Finlands internationella strategi för vattensektorn är ansvarsfull produktion och konsumtion. Målet för finländska företag är att de ska vara bäst i världen på vattenansvar 2030.

På klimattoppmötet i Glasgow 2021 undertecknade Finland deklarationen Fair Water(Länk till en annan webbplats.) Footprints(Länk till en annan webbplats.). Deklarationen kopplar i allt högre grad arbetet med att främja vattenansvaret till Finlands vattenavtryck och de globala hållbarhetsmålen och sammanför olika aktörer för att uppnå dem.