Den finska utrikesförvaltningens värderingar

Utrikesministeriets värderingar reviderades hösten 2020.

Våra värderingar:

På bilden lägger den äldre föräldern barnet över skyddsvägen. I bakgrunden syns stadens silar, hus, väderkvarnar och tåg.

  • Vi arbetar för Finland och för en bättre värld. Vi värnar om Finlands och finländarnas säkerhet, framgång och välfärd runt om i världen. Vi främjar en rättvis och hållbar utveckling.

Kvinnan håller ett förstoringsglas med UM -logotypen, som ansluter till bollarna i bakgrunden genom streckade linjer. Inuti bollarna finns föremål som symboliserar en mängd olika saker, inklusive Twitter -logotypen, lås, kuvert, glob, hashtag, tre staplar som symboliserar statistik, bitar som symboliserar människor, två hjul och ett stämpel.

  • Vi söker nya perspektiv. Världen förändras och vi med den. Vi vågar ifrågasätta och är inte rädda för att experimentera med idéer. Vi tror på utveckling och fokuserar på det väsentliga.

Män och kvinnor klättrar mot en brandfarlig lampa längs trappor .

  • Vi finner lösningar tillsammans. Vi är fördomsfria och respekterar andras åsikter. Vi anser att information och kunskap ska delas och vi bygger partnerskap. Finländska lösningar erbjuder globala svar. 

Människor i olika färg med pennor, tidningar, telefon, kaffeskåp, datormus.

  • Vi välkomnar mångfald. Människor med olika bakgrund och ett brett spektrum av arbetsuppgifter berikar vårt arbete. Varje anställd bidrar med något viktigt och var och en behövs för att vi ska nå våra mål. Tillsammans är vi mer än summan av våra delar.