Resemeddelanden enligt datum

Qatar: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

12.12.2019

Oman: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

12.12.2019

Kuwait: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

12.12.2019

Bhutan: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

12.12.2019

Djibouti: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

11.12.2019

Bulgarien: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

10.12.2019

Iran: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

9.12.2019

Monaco: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

9.12.2019

Mauritius: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

9.12.2019

Lesotho: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

9.12.2019

Botswana: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

9.12.2019

Macao: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

9.12.2019

Paraguay: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

5.12.2019

Uruguay: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

5.12.2019

Argentina: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

5.12.2019

Guatemala: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

5.12.2019

Algeriet: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

5.12.2019

Peru: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

3.12.2019

Nicaragua: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

3.12.2019

Indien: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

3.12.2019