Resemeddelanden enligt datum

Utrikesministeriet kommer att sluta med lägesuppdateringar om covid-19-pandemin i resemeddelandena

Många länder kan fortfarande begränsa resor och inresa på grund av pandemin. Aktuell information om läget i olika länder finns i de finländska beskickningarnas sociala medier och de lokala myndigheternas meddelanden.

Läs mera

Mauritius: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

23.9.2022

Haiti: resemeddelande

Undvik alla resor

23.9.2022

Sydsudan: resemeddelande

Lämna landet omedelbart

23.9.2022

Mongoliet: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

23.9.2022

Zambia: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

22.9.2022

Luxemburg: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

22.9.2022

Seychellerna: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

22.9.2022

Moldavien: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

21.9.2022

Danmark: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

20.9.2022

Israel: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

16.9.2022

Nya Zeeland: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

16.9.2022

Palestinska området: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

16.9.2022

Fiji: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

16.9.2022

Chile: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

15.9.2022

Zimbabwe: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

15.9.2022

Bosnien och Hercegovina: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

15.9.2022

Kroatien: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

15.9.2022

Marocko: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

15.9.2022

Kambodja: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

15.9.2022

Schweiz: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

15.9.2022