Resemeddelanden enligt datum

Reserekommendationerna är framöver landsspecifika

Utrikesministeriet börjar åter göra landsspecifika uppdateringar av sina reserekommendationer. I resemeddelandena beaktas fortsättningsvis rekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd i fråga om coronaviruspandemin och ländernas allmänna säkerhetsläge.

Läs mera

Danmark: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

8.12.2021

Kazakstan: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

5.12.2021

Kirgizistan: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

5.12.2021

Uganda: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

3.12.2021

Eritrea: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

3.12.2021

Nicaragua: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

2.12.2021

Guatemala: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

2.12.2021

El Salvador: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

2.12.2021

Costa Rica: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

2.12.2021

Belize: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

2.12.2021

Honduras: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

2.12.2021

Japan: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

2.12.2021

Östtimor: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

2.12.2021

Indonesien: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

2.12.2021

Brunei: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

1.12.2021

Malaysia: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

1.12.2021

Belgien: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

30.11.2021

Marocko: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

29.11.2021

Förenta staterna: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

29.11.2021

Frankrike: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

29.11.2021