Resemeddelanden enligt datum

Costa Rica: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

21.2.2019

Tjeckien (Tjeckiska republiken): resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

21.2.2019

Kambodja: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

21.2.2019

Bangladesh: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

21.2.2019

Libyen: resemeddelande

Lämna landet omedelbart

20.2.2019

Ungern: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

20.2.2019

Israel: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

19.2.2019

Palestinska området: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

19.2.2019

Venezuela: resemeddelande

Undvik icke nödvändiga resor

19.2.2019

Tyskland: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

19.2.2019

Kanada: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

19.2.2019

Grekland: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

19.2.2019

Singapore: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

19.2.2019

Namibia: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

18.2.2019

Lettland: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

18.2.2019

Vitryssland: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

18.2.2019

Förenta staterna: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

15.2.2019

Östtimor: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

15.2.2019

Etiopien: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

14.2.2019

Sydsudan: resemeddelande

Lämna landet omedelbart

14.2.2019