Resemeddelanden enligt datum

Belgien: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

20.1.2020

Danmark: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

20.1.2020

Kenya: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

20.1.2020

Albanien: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

20.1.2020

Singapore: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

20.1.2020

Sydafrika: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

16.1.2020

Nepal: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

16.1.2020

Sverige: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

16.1.2020

Grekland: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

16.1.2020

Storbritannien: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

15.1.2020

Kambodja: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

15.1.2020

Myanmar: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

15.1.2020

Filippinerna: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

15.1.2020

Honduras: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

15.1.2020

Cypern: resemeddelande:

Iaktta normal försiktighet

15.1.2020

Namibia: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

15.1.2020

Costa Rica: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

14.1.2020

Chile: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

14.1.2020

Jordanien: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

14.1.2020

Sydkorea: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

14.1.2020