Resemeddelanden enligt datum

Storbritannien: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

17.10.2019

Iran: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

17.10.2019

Mongoliet: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

17.10.2019

El Salvador: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

16.10.2019

Belize: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

16.10.2019

Turkiet: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

16.10.2019

Polen: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

16.10.2019

Filippinerna: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

16.10.2019

Malaysia: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

16.10.2019

Brunei: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

16.10.2019

Slovenien: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

15.10.2019

Saudiarabien: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

14.10.2019

Jemen: resemeddelande

Lämna landet omedelbart

13.10.2019

Estland: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

11.10.2019

Sri Lanka: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

10.10.2019

Pakistan: resemeddelande

Undvik icke nödvändiga resor

10.10.2019

Bhutan: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

10.10.2019

Ecuador: resemeddelande

Iaktta särskild försiktighet

10.10.2019

Tjeckien (Tjeckiska republiken): resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

10.10.2019

Slovakien: resemeddelande

Iaktta normal försiktighet

10.10.2019