Enheten för FN och allmänna globala ärenden

Enheten för FN och allmänna globala frågor har följande uppgifter:

 • allmänna FN-ärenden, global styrning inom FN-systemet och samordningen av FN-ärenden
 • FN:s generalförsamling, säkerhetsrådet, FN:s fredsbyggande kommission och FN:s fackorgan UNESCO
 • FN:s ekonomi och förvaltning
 • samordning av frågor som rör val och kandidater till internationella organisationer
 • global styrning
 • fredsmedling
 • verkställandet och nationell samordning av Finlands 1325-program Kvinnor, fred och säkerhet
 • planering och handledning när det gäller rekryteringen till internationella organisationer och institut.

E-mail

 • POL-50@formin.fi

Postaddress

Enheten för FN och allmänna globala ärenden
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Södra Esplanaden 4
00130
HELSINGFORS
FINLAND

Lasse Keisalo
Enhetschef
 • +358 295 351 845
Outi Hakanen
Ledande sakkunnig
 • +358 295 351 315
Seija Kinni
Samordnare
kvinnor,fred och säkerhet
 • +358 295 350 420
Laura Lindgren
Laura Lindgren
Koordinerande tjänsteman, fredsmedling
 • +358 295 350 024
Noora Lycke
Assistent
 • +358 295 351 114
Pekka Metso
Ledande sakkunnig
Ambassadör för Interkulturella Dialogprocesser
 • +358 295 351 808
Mika Mickelsson
Ansvarig tjänsteman
FN:s säkerhetsråd
 • +358 295 350 189
Eeva-Liisa Myllymäki
Ansvarig tjänsteman
särskilda frågor
 • +358 295 351 901
Sirpa Mäenpää
Sirpa Mäenpää
Ambassadör, ledande sakkunnig
 • +358 295 351 969
Laura Kaltiainen
Säsongarbetare
 • +358 295 350 016
Anne Saloranta
Anne Saloranta
Ambassadör, ledande sakkunnig
 • +358 295 350 234
Anna Salovaara
Teamledare
FN-politik, FN:s generalförsamling, EU-FN-ärenden
 • +358 295 350 018
Ritva Saukkonen
Biträdande ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 904
Suvikki Silvennoinen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 325
Antti Turunen
Ambassadör, ledande sakkunnig
fredsmedling
 • antti.turunen@formin.fi
 • +358 295 350 037
Marit Verma
Ledningsassistent
 • +358 295 351 903
Eero Väisänen
Ansvarig tjänsteman
fredsmedling
UNESCO
 • +358 295 350 221

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.