Enheten för FN och allmänna globala ärenden

Enheten för FN och allmänna globala ärenden sköter uppgifter som gäller

 • allmänna FN-ärenden och samordning av FN-ärenden

 • FN:s generalförsamling, säkerhetsrådet, FN:s fredsbyggande kommission och FN:s fackorgan UNESCO

 • FN:s ekonomi och förvaltning

 • samordning av frågor som rör val och kandidater till internationella organisationer

 • globala hot och multilateralt samarbete ur FN:s synvinkel

 • FN:s tematiska frågor om fred och säkerhet, vilket också inbegriper kvinnor, fred och säkerhet och ungdomar, fred och säkerhet

 • planering och handledning när det gäller rekryteringen till internationella organisationer och institut

E-post

 • pol-50@gov.fi

Postadress

Enheten för FN och allmänna globala ärenden
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Sjöekipaget
Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Miia Rainne
Enhetschef
 • +358 295 350 670
Päivi Karhio-Szilvay
Ansvarig tjänsteman
FN-politik, FN:s generalförsamling, EU-FN-ärenden
 • +358 295 350 050
Jukka Välimaa
Ansvarig tjänsteman
FN:s säkerhetsråd
 • +358 295 350 736
Markku Virri
Ambassadör, ledande sakkunnig
 • +358 295 350 942
Anniina Koivula-Olstad
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 166
 • +358 50 433 5209
Anu Apo
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 103
Julia Mikkola
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 609

Administration

Laura Taipalus
Biträdande ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 837

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.