Enheten för FN och allmänna globala ärenden

Enheten för FN och allmänna globala frågor har följande uppgifter:

 • allmänna FN-ärenden, global styrning inom FN-systemet och samordningen av FN-ärenden
 • FN:s generalförsamling, säkerhetsrådet, FN:s fredsbyggande kommission och FN:s fackorgan UNESCO
 • FN:s ekonomi och förvaltning
 • samordning av frågor som rör val och kandidater till internationella organisationer
 • global styrning
 • fredsmedling
 • verkställandet och nationell samordning av Finlands 1325-program Kvinnor, fred och säkerhet
 • planering och handledning när det gäller rekryteringen till internationella organisationer och institut.

E-post

 • POL-50@formin.fi

Postadress

Enheten för FN och allmänna globala ärenden
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Sjöekipaget
Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Anna Salovaara
Enhetschef
 • +358 295 350 018
Päivi Karhio-Szilvay
Ansvarig tjänsteman
FN-politik, FN:s generalförsamling, EU-FN-ärenden
 • +358 295 350 050
Jukka Välimaa
Ansvarig tjänsteman
FN:s säkerhetsråd
Anne Saloranta
Ambassadör, ledande sakkunnig
 • +358 295 350 234
Erik Lundberg
Ledande sakkunnig
CV
Anu Apo
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 103

Fredsmedling

Fred, kvinnor och säkerhet

Ungdom, fred och säkerhet

Administration

Laura Taipalus
Biträdande ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 837

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.